Kategorija: Predavanje

Uvod u radikalne teorije

Predavanje Ulaz: Free

1.XII Saša Hrnjez ’’Gramšijeve zatvorske sveske’’ + film o Gramšiju Andrej Pavlišič ’’Situacionistička avantura 1957-72: između mita i realne političkeDalje…

Uvod u radikalne teorije

Predavanje Ulaz: Free

1.XII Saša Hrnjez ’’Gramšijeve zatvorske sveske’’ + film o Gramšiju Andrej Pavlišič ’’Situacionistička avantura 1957-72: između mita i realne političkeDalje…