Tagovi

Javna rasprava o Strategiji razvoja kulture

Pozivamo vas na poslednju javnu raspravu povodom predstavljanja nacrta Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027.

Ministarstvo kulture, na čelu sa ministrom, Vladanom Vukosavljevićem, od 1. septembra organizuje susrete stručne javnosti i svih zainteresovanih sa pomoćnicima Aleksandrom Fulgosi, Ivanom Dedić, Asjom Drača Muntean, dr Dejanom Maslikovićem i Oliverom Živanović, te sekretarom Ministarstva Igorom Jovičićem, Vukom Vukićevićem i dr Draganom Hamovićem (poseban savetnik ministra kulture). Do sada je održano šest rasprava u Novom Sadu, Užicu, Subotici, Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu i Nišu.

Cilj javnih rasprava kao instrumenta za uključivanje šire i stručne javnosti u procese odlučivanja bi trebalo da bude prostor otvorenog dijaloga i konstruktivne kritike, međutim, ovde još jednom prepozajemo principe koji to ne omogućavaju. Pristup organizovanju javnih rasprava ne deluje nimalo planski, javnost je obaveštavana neblagovremeno i netransparentno, već od samog početka, kad je Strategija predstavljena samo podobnim medijima, pa se stiče utisak da je odluka povodom usvajanja Nacrta već doneta. Ovo je samo jedna od niza uočenih nepravilnosti u vezi sa nacrtom Strategije, a koja doprinosi stavu ANKSS da bi trebalo u celosti odbaciti ovaj dokument koji jezički i konceptualno podržava nacionalističke vrednosti i izolacionizam, a ne razvoj kulture.

Asocijacija NKSS će na raspravi izneti stav na osnovu svoje analize Nacrta, koji najoštrije kritikuje kako Nacrt, tako i celokupnu politiku koja dominira u trenutnoj postavci Ministarstva kulture i informisanja.

Pozivamo vas da se uključite u raspravu i prijavite učešće slanjem emaila na strategija@kultura.gov.rs i to samo do dva člana svake organizacije, rok je ponedeljak, 25. septembar do 15.30.

Tekst Nacrta strategije je dostupan ovde:
http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/nacrt-strategije-razvoja-kulture-republike-srbije-od-2017–do-2027-/-nacrt-strategije-razvoja-kulture-republike-srbije-od-2017–do-2027-.pdf

Podeli na:

facebook twitter