Tagovi

Anketa o mesnim zajednicama i lokalnim problemima

Anketu sprovodi Omladinski centar CK13 kao deo projekta “Naša samouprava” u okviru kojeg se bavimo animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjma kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.

Mi smo vaše komšije koje već deset godina samostalno vode društveno-kulturni centar i želimo da ga otvorimo za sve Vaše inicijative i pružimo podršku sa naše strane, kako bismo zajedno učinili nešto dobro za naš komšiluk.

Rezultati ove ankete će nam pomoći u daljem radu. Hvala!

Upitnik možete naći na ovom linku.

Podeli na:

facebook twitter