Tagovi

Ne dozvolimo linč

Kao podršku organizaciji “Culture Exchange” u potpunosti prenosimo njihov odgovor Danilu Redžepoviću.

 

Culture Exchange će uvek i zauvek biti Culture Exchange i ni na bilo koji način neće pripadati nijednoj od političkih i religijskih grupa.

Članovi i prijatelji Culture Exchange-a potiču iz različitih zemalja, etničkih grupa i kultura. Čitava ideja ovog socijalnog projekta je da stvori otvoren prostor i mesto u Novom Sadu za radionice bilo koje vrste, da promoviše grupne projekte, lokalne umetnike, kulturu i muziku.U našoj skoro jednogodišnjoj istoriji se ovaj prostor nije koristio da se promoviše bilo kakva religijska propaganda ili da skuplja članove bilo kakve sekte, kulta ili političke grupe.

Osnivači Culture Exchange-a, Anna Powdrill, Simon Wilson, Evdoxia Seitanidou, Daniel Fernandez, Leilani Fernandez, Pavel Rogala i Suzana Viviani imaju različita uverenja i životna iskustva. Anna Wormus i Andrew Wormus nikada nisu bili deo Culture Exchange-a.Za više detalja o njihovim projektima molimo vas da kontaktirate njih.Prema onome što znamo o njima, shvatili smo da su dve veoma brižne individue koja su, stavljajući svoje sopstvene potrebe na stranu, pružali humanitarnu pomoć Balkanu.

 

Povezanost sa Familijom?

 

Neki od osnivača Culture Exchange-a su rođeni u Familiji jer su njihovi roditelji bili deo ove hrišćanske misionarske organizacije.Generalno govoreći većina nas i dalje ima hrišćansku veru, ali svi mislimo da su vera i lično uverenje lična stvar i da ne bi trebalo da bude stvar ubeđivanja drugih ljudi, kao i da niko od nas nije deo nikakvog kulta.Verovali ili ne, mi ne organizujemo pijane orgije u sred noći niti prizivamo demone iz pakla prekriveni kozijom krvlju pevušeći hare krišnu.Nijedna osoba niti religija nema monopol o istini i mislimo da svi mi tražimo na svoj način istinu.Razočarani smo što Danilo Redžepović nije uzeo za shodno da kontaktira Culture Exchange ili bilo koga od članova ili prijatelja da sazna drugu stranu priče.Ako bilo ko ima neka nerazjašnjena pitanja o bilo čemu što je vezano za nas slobodno pošaljite poruku i mi ćemo biti i više nego srećni da vam odgovorimo.

Culture Exchange je svež koncept, ideja, spaja biznis sa socijalnom, humanitarnom organizacijom.Kombinovanjem eko-prijateljskog kafića i radionice za pravljenje bicikala po vašoj narudžbini sa besplatnom bibliotekom i kulturnim centrom, koncept je u stanju da se odvija svojim tokom i umesto da se oslanja na grad za finansiranje, sposoban je da sam finansira projekte u Novom Sadu.Sav prihod je investiran nazad u lokalnu zajednicu i većina ljudi koji rade u Culture Exchange-u su volonteri i nemaju platu, ali su tu jer vole Novi Sad i snažno veruju u jaku lokalnu zajednicu i jesu spremni da vredno rade da bi je načinili boljim mestom.

Novi Sad je oduvek bio odlično mesto za nove ideje, kreativni rad i bogatu kulturu i ljude.Možda je Danilo Redžepović, umesto brze procene i optužbe, traganja za različitostims u poreklu, kulturi, polu itd. mogao da nađe stvari koje nas spajaju da budemo ujedinjeni, stvari koje prevazilaze barijere o rasi, religiji, nacionalnosti, polu i dr.,da nađemo način da gradimo zajedno, da pokušamo da bolje razumemo jedni druge i da načinimo zajednicu Novoga Sada još boljim mestom.Culture Exchange je tu za Srbiju, a naročito za zajednicu Novog Sada.

Kao individualci i kao organizacija, mi naravno nismo savršeni i svaki dan otkrivamo kako smo mali i neadekvatni u odnosu na globalizaciju, korporativnu pohlepu, političku korupciju i religijsku netrpeljivost toliko proširenu u današnjem svetu.Ali obećavamo da ćemo uvek biti mi, jasni u tome što radimo i tu da pomognemo najbolje što možemo da Novi Sad bude svake godine sve bolji i bolji.

 

Iskreno,

Osnivači Culture Exchange-a

 

/////////////////

 

Culture Exchange has & always will be just Culture Exchange & is in no way connected with any other political or religous groups.

The members & friends of Culture Exchange come from many different backgrounds, races, nationalities, & cultures. The Whole idea of this social organisation is to create a free space in Novi Sad for workshops of every kind and promoting positive community projects, local art, culture & music.

Not once in our almost 1 year history has this community space been used for any kind of religious propaganda or to collect members to any kind of sect, cult, or political ideal.

The founding members of Culture Exchange, Anna Powdril, Simon Wilson, Evdoxia Seitanidou, Daniel Fernandez, Leilani Fernandez, Pavel Rogala, & Suzana Viviani all have many different beliefs, & come from many different backgrounds.

Anna & Andrew Wormus are not & have never been involved with Culture Exchange. For more details on their projects please contact them. From our dealings with them, we have found them to be caring, loving individuals who have for many years put aside their personal comfort to provide social & humanitarian aid to the Balkans.

 

Any relations to TFI?

 

Some of the founding members of Culture Exchange were born into TFI as our parents were members of this Christian based missionary organisation. Generally, most of us still share a christian faith but we all think faith & belief is a personal thing & that it should never be forced on others & none of us are members of any kind of cult. Believe it or not we do not engage in drunken orgies at night nor do we summon demons from hell while soaked in goats’ blood chanting “hari krishna”. No person or religion has a monopoly on truth & we are all, as I believe everyone else is, searching for what the truth is.

We are disapointed that Danilo Redzepovic did not make any atempt to contact Culture Exchange or any member of Culture Exchange to verify any of these lies. If anyone has any questions about anything please feel free to write anyone of us & we will be happy to respond to those questions.

Culture Exchange is a fresh concept, merging a buisness with a social, humanitarian organisation. By combining an eco-friendly cafe & custom bike shop with a free library & cultural center the concept is able to run on its own steam, and instead of burdening the state or the city for funding is able to generate its own funding for comunity projects in Novi Sad. All revenue from Culture Exchange is reinvested back into the local comunity & most of the people working at Culture Exchange are volunteers & do not recieve a salary, but are here because they love Novi Sad & believe in a strong local community & economy & are willing to work hard to make our comunity a better place.

Novi Sad has allways been a great place for fresh ideas, creative design, beautiful culture & wonderful people. Perhaps Danilo Redzepovic, instead of being so quick to judge others or to look for difference in each others race, religion, nationality, sex, etc we should be looking for things that bring us together, things that tear down the barriers of race, religion, nationality, sex, etc & maybe find ways to work together to try to understand each other & make the Novi Sad community an even better place.

Culture Exchange has been here for Serbia & especialy for the community of Novi Sad. As individuals & as an organisation we are of course imperfect & we discover everyday how inadequate & small we are in the face of all the globalization, corporate greed, political coruption & religious bigotry so prevelant in the world today. but we promise to always be ourselves, transparent in all we do & to help as best we can to make Novi Sad better & better every year.

 

Sincerely,

The Founding Members of Culture Exchange

Podeli na:

facebook twitter