Uncategorized

Tagovi

11.05. ponedeljak, 19h, NLO i CK13 pozivaju vas na tribinu: Autonomni ženski prostori

11.05. ponedeljak, 19h, Novosadska Lezbejska Organizacija – NLO i CK13 pozivaju vas na tribinu :

Autonomni ženski prostori

Šta je to ženski prostor, koliko je važan aktivističko – politički, a koliko je zanimljiv širokom krugu žena?

Isključivo ženski prostori imaju dugu istoriju postojanja. Zajednička karakteristika ovakvih prostora jeste da su uvek – zona bez nasilja! Od kuhinje koja je vrlo često ženski privatni prostor i u patrijarhatu mesto okupljanju žena, do javnih ženskih prostora za koje borba nikada ne prestaje.
Stvaranjem feminističkih organizacija krajem 80-ih godina, na prostoru bivše Jugoslavije iznova su se stvarali anagažovani ženski prostori u kojma su se žene bavile temama značajnim za sopstevnu egzistenciju koju uzimaju u svoje ruke.
Od tog vremena do danas koncept organizovanja ženskih grupa se menjao, pa pitanja koja nam ostaju su: čime se danas bave feminističke organizacije, da li je ikada postojala ideja omasovljavanja feminističkog pokreta, šta je budućnost feminističkog pokreta kod nas?… &nbsp

Učestvuju:

Lepa Mlađenović, feministička i mirovna aktivistkinja, Beograd.
Koordinatorka Autonomnog ženskog centra. Jedna od osnivačica prvog SOS telefona u Beogradu, 1990. godine. Učestvovala je u organizovanju mnogih ženskih organizacija u celoj Srbiji i Vojvodini. Jedna od osnivačica prvog gej-lezbejskog lobija “Arkadija“, 1990. godine i organizacije “Labris“, 1995. godine.

Milica Gudović, feministička aktivistkinja. Koordinatorka grupe “Žene na delu“, Beograd.
Žene na delu postoje od 1996. godine sa misijom da povećaju dostupnost informacija ženama i drugim ranjivim grupama, kroz izdavaštvo, edukaciju i medije.
Žene na delu bave se ekonomskih osnaživanjem žena kao i elektronskim opismenjavanjem. Zalažu se za alterglobalistički ekonomsko-politički model.

Veronika Mitro, jedna od osnivačica i stalna saradnica Ženskih studija i istraživanja u Novom Sadu. Jedna je od osnivačica Novosadske Lezbejske Organizacije – NLO.

Ženske studije osnovane su 1997. godine. Studije akademskim alternativnim metodom imaju za cilj da ženama i muškarcima približe pitanje diskriminacije prema ženama danas, u različitim oblastima života i u svakodnevnici. Ženske studije bave se obrazovnim radom, informaciono-dokumentacionim radom i rezultati rada se objavljuju.

Biljana Rakić, članica upravnog odbora SOS telefona Novi Sad. Supervizorka volonterkama SOS telefona.
SOS telefon je nastao 8. marta 2002. godine u okviru Novosadskog ženskog centra. Od 2004. postoji kao samostalna organizacija. Osnovne usluge SOS-a su besplatno psihološko i pravno savetovalište i rad sa mladima kroz interaktvni edukativni program i radionice.

Moderatorka: Jelena Anđelovski

Podeli na:

facebook twitter