Tagovi

Plave kante za ambalažni otpad

JKP “Čistoća” Novi Sad doniralo je CK13 dve plave kante za ambalažni otpad i ovim putem im se zahvaljujemo.

U CK13 odvajamo reciklabilne materijale: papir, staklo, PET i ALU ambalažu i šaljemo u ovlašćene reciklažne centre. Podrži nas u tome! Papir, staklo, PET i ALU ambalažu odložite u za to predviđene kontejnere.

Podeli na:

facebook twitter