Veliki prezir@CK13

Autor: CK13_videoGodina: 2013

Veliki Prezir je nastupio 2. marta 2013. u Novom Sadu u Omladinskom centru CK13 u okviru promocije njihovog EP-ja “SvetlostDalje…

Uvod u radikalne teorije 8

Autor: CK13_videoGodina: 2012

U okviru poslednjeg decembarskog predavanja Uvoda u radikalne teorije, u organizaciji Gerusije, govorili su Vuk Vuković i Alpar Lošonc.

Uvod u radikalne teorije 4

Autor: CK13_videoGodina: 2012

Dušan Grlja “Od Kapitala do multituda: negrijevska reformulacija Marksove teorije vrednosti” Dušan Grlja (1972), sociolog, bivši urednik časopisa Prelom (www.prelomkolektiv.org)Dalje…