Schuler Helfen Leben

SSchuler Helfen Lebenchüler Helfen Leben e.V. (skr. SHL) je omladinska incijativa, koja se od 1992. god. angažuje na području obrazovanja i mirovnih projekata na teritoriji Balkana odnosno na teritoriji bivše Jugoslavije. Schüler Helfen Leben prikuplja donacije u Nemačkoj za projekte van Nemačke (vidi: Socijalni dan) i informiše pre svega učenike o aktuelnoj situaciji i problemima njihovih vršnjaka u jugoistočnoj Evropi. Schüler Helfen Leben se najvećim delom sastoji od učenika i učenica koji se počasno angažuju za SHL. U međuvremenu, SHL sa organizacijom Socijalnog dana predstavlja najveću godišnju učeničku akciju pomoći u Evropi.

Nastanak

Učenička incijativa nastala je 90-tih godina, tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Nekolicina nemačkih učenika nisu želeli samo da posmatraju patnje mladih u izbegličkim centrima i da prihvate to kao činjenicu. Inicijativa je započeta u nemačkoj pokrajni Rheinland-Pfalz sa transportom pomoći privatnim putničkim kolima mladih. Potom je pristizao sve veći broj donacija od učenika i učenica iz cele Nemačke, tako da su u svrhu transporta donacija unajmljivana teretna vozila. Kao jedna od retkih incijativa, SHL je sa projektima obnove počeo još za vreme rata. SHL je u to vreme bio podržan između ostalog od strane Nemačke ambasade u Zagrebu, koja je mladima na raspolaganje dodelila kancelariju. U Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj te posle i na Kosovu, SHL je potpomogao i učestvovao na obnovi preko 70 škola i obdaništa.

Fondacija SHL

Fondacija SHL postoji od 2002. godine i podržava dugoročne projekte. Ona je prva učenička fondacija u Nemačkoj i nadležna je za praćenje i finansiranje tekućih projekata u jugoistočnoj Evropi. Danas SHL pruža pordršku mirovnim projektima sa ciljem pomirenja, te projektima koji su vezani za poboljšanje obrazovnog sistema u jugoistočnoj Evropi. Prikupljeni fond od strane Nemačkih učenika tj. imovina fondacije u međuvremenu iznosi 4,25 miliona Eura. U proteklim godinama utošeno je 14 miliona Eura za preko 120 projekata koji su obrazovnog-mirovnog karaktera u omladinskog sektoru. Trenutno SHL podržava projekte u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji, Kosovu i Ruminiji. U skladu sa projektima, SHL nudi mladima iz Nemačke mogućnost jednogodišnjeg volontersko–socijalnog angažmana. Pri tome mladi mogu odabrati da li će svoj volonterski angažman sprovesti u Nemačkoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu ili u Srbiji.

Socijalni dan

Tokom jednog dana u godini koji nosi naziv „Socijalni dan“, pozivaju se svi učenici i učenice da jedan školski dan i školske klupe zamene radnim mestom, te svoje zarađene dnevnice doniraju za projekte Schüler Helfen Leben-a u jugoistočnoj Evropi. Prvi Socijalni dan je organizovan 1998. godine u nemačkoj pokrajni Schleswig-Holstein i od tada se organizuje svake godine. U posljednjim godinama sve više nemačkih pokrajina učestvuje u akciji, koja se sprovodi godišnje. U toku Socijalnog dana 22. juna 2006. godine, 390.000 učenika i učenica iz cele Nemačke zaradili su skoro 2 miliona Eura za projekte u jugoistočnoj Evropi.

SHL i CK13

Odluku o raspodeli sredstava od Socijalnog dana u Nemačkoj donose sami učenici. Tokom godine, predstavnici svih učenika iz cele Nemačke dolaze u Berlin, kako bi odlučili kojim projektima u jugoistočnoj Evropi će dati podršku i dodeliti sredstva. 2006. godine, učenici su se odlučili za projekat osnivanja „Omladinskog centra“ u Novom Sadu, današnjeg „Omladinskog centra CK13“. Od oktobra 2006. godine, SHL podržava projekat sa ukupnim iznosom od 210.000 Eura. Ta sredstva su odvojena iz prihoda Socijalnog dana 2006. godine. Kooperacioni partner SHL-a u Novom Sadu je organizacija Centar za nove medije_kuda.org, koja vodi CK13 zajedno sa još dve omladinske organizacije: Kružok i AKO-Alternativna kulturna organizacija.

http://www.schueler-helfen-leben.de/