Postovi sa tagovima: ivan čkonjević

Improstor#77

Muzički događaj Ulaz: 150

Marko Paunović – magnetofon Ivan Čkonjević – gitara, mandolina, objekti WoO – gitara Izvanredni Bob- vizuelna manipulacija Marko Paunović, ambijentalniDalje…