Razgovor 19. Dec 17. 19:00

Tagovi

Bistrionica na temu: Solidarnost ili upravljanje?

Pozivamo vas na novo izdanje Bistrionice, u kojem se, i ovoga puta, bavimo lokalnim pitanjima.

Skupština Srbije usvojila je u decembru prošle godine Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, koji predviđa da svaka zgrada ima registrovan kućni savet i upravnika zgrade. Ovim zakonom je precizirano da, ukoliko se stanari među sobom ne dogovore oko izbora upravnika, mogu da izaberu profesionalnog upravnika sa spiska Privredne komore Srbije, a ukoliko se ne dogovore oko profesionalnog upravnika, lokalna samouprava će im na određeno vreme uvesti prinudnog upravnika zgrade.

Zakonski rok za odabir upravnika zgrada istekao je 12. decembra, mada svega 15 odsto zgrada u celoj Srbiji trenutno ima izabrane upravnike, alilicenciranih upravnika nema dovoljno da pokriju sve stambene jedinice, kao ni uredbi koje uređuju obaveze stanara.

Odluku o visini naknade koju će stanari plaćati u slučaju prinudne uprave donosi opština, a ona će biti i u obavezi da osnuje preduzeće za održavanje zgrade, kome će biti poverena briga o uređenju zgrade u slučaju prinudne uprave.

Nasuprot prinudnim upravama i profesionalnim upravnicima koji prolaze jednomesečnu obuku, još uvek možemo izabrati nekoga od naših komšija na Skupštinama stanara. Uz malo samoorganizovanosti i solidarnosti, možemo izbeći dodatne stambene troškove i prepuštanje jednog dela našeg životnog prostora trećim licima.

Dođite da bistrimo zajedno i podelite sa nama iskustva iz vašeg komšiluka.

————————–———-

Bistrionica je zamišljena kao prostor u kojem se slobodno diskutuje o temama od važnosti za društvo, na otvoren način, uz poštovanje kulture dijaloga, a prevashodni cilj je razmena mišljenja. Cilj je da svi koji dođu ravnopravno učestvuju u razgovoru.

Bistrionice su deo projekta “Naša samouprava”, u okviru kojeg se bavimo animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjma, kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.

Podeli na:

facebook twitter