Film 28. May 15. 20:00

Tagovi

Dokumentarni film “Voda: Esencija života”

CK13 je izbacio iz prodaje flaširanu vodu u svom klubu. Kupovinom flaširane vode podržava se voda kao privatno dobro i potvrđuje uticaj korporacija u našim svakodnevnim životima. Birajući vodu iz slavine borimo se protiv privatizacije javnih resursa i tražimo da svi ljudi mogu ostvariti pravo na vodu.

Infoteka CK13 vas zato poziva na projekciju dokumentarnog filma Irene Saline. Ovo nagrađivano ostvarenje istražuje ono što mnogi smatraju najvažnijim političkim i ekološkim problemom 21. veka – svetskom krizom vode. Salina daje argumente protiv rastuće privatizacije pitke vode u svetu, osvrćući se pre svega na politiku, zagađenje, ljudska prava i sve dominantniji svetski vodeni kartel.

Vodoprivreda je, u ovom trenutku, treća industrijska grana u svetu, iza nafte i elektroprivrede. Velike svetske korporacije nemaju nameru da prepuste upravljanje vodnim resursima narodu i državama. Više od dva miliona ljudi godišnje umire u svetu zbog zagađenosti ili nedostatka vode, a većina njih su deca mlađa od pet godina.

Svetska organizacija za upravljanje vodnim resursima — WWC (World Water Council), osnovana 1997. godine, nalazi se pod direktnom kontrolom istih korporacija koje širom sveta iskorišćavaju i ostvaruju ogromne profite na preteranom iscrpljivanju vodnih resursa. Na taj način, nastoje da vodu i politiku vodoprivrede svedu isključivo na tržišna načela i da pretvore vodu u običnu robu.

Voda se, po samoj svojoj prirodi, ne sme smatrati pukom robom i mora se racionalno i solidarno koristiti. Njena raspodela tradicionalno spada u odgovornost javnih ustanova, jer se voda uvek smatrala javnim dobrom i to je obeležje koje bi trebalo zadržati. Pravo na vodu, kao sva čovekova prava, zasniva se na ljudskom dostojanstvu, a ne na čisto količinskim procenama koje vodu smatraju ekonomskim dobrom. Bez vode život je ugrožen. Dakle, pravo na vodu opšte je i neotuđivo pravo.

Pozivamo vas da posle projekcije ostanete na diskusiji i za šankom popijete čašu česmovače.

 
„Viski je za piće, a voda je nešto oko čega se borimo“– Mark Tven

Podeli na:

facebook twitter