Aktivizam, Razgovor, Žurka 29. Jul 14. 16:00

Tagovi

IZABERI SVOJE MESTO U CK13

Ovde možeš da: hodaš, pitaš, delaš, skačeš, vičeš, grliš, daš, da, ne, ništa.
Izaberi svoje mesto.

bedzevi

Svakog radnog dana od 16č do 23č
Vikendom do 01č
* Klub CK13 ima neprofitni karakter. Ostvaren prihod ulaže se u programe centra.
Klub CK13 je pet friendly i otvoren za nove ideje i inicijative u kreiranju zajedničkog kulturnog programa.

Podeli na:

facebook twitter