Film, Razgovor 24. Feb 15. 19:00

Tagovi

Javno predstavljanje filmskog projekta ”Avramov pas”

Prezentaciji će prisustvovati reditelj Prvoslav Marić, producent Dragan Isakov, direktor filma Mirko Štark, asistentkinja režije Ana Ilić, asistent režije i moderator Dimitrije Jakovljević i filmska ekipa uz goste.

O Novosadskoj raciji 1942. godine, kao i o genocidnom stradanju novosadskih Jevreja 1944. godine, kada je ideologija nacističke
Nemačke ušla u Novi Sad, nije snimljen nijedan dugometražni igrani film na srpsko-jugoslovenskom području. Film “Avramov pas” sa svojom orginalnom pričom o stradanju novosadskih Jevreja, popunjava veliku kulturološku prazninu u fundamentalnom stvaralaštvu i civilizacijskom dugu istorijskom pamćenju, i tako u širem smislu dopunjava i obogaćuje kulturni identitet Vojvodine, Srbije i činio bi novi doprinos evropskom filmu o Holokaustu. Trenutni status projekta uslovljen je nabavkom neophodnih finansijskih sredstava koja bi omogućila početak snimanja. I pored očiglednog interesovanja ovdašnjih i inostranih institucija za ovaj film, još uvek nije iznađeno povoljno rešenje koje bi pružilo održivost celokupnog projekta.

avramovpasfilm.com

* * *

U ovom autorskom filmu se, preko ljudskih sudbina, sa posrednim naznakama u pozadini, otkrivaju i dve ključne ideologije dvadesetog veka. Obe ove ideologije, svaka na svoj način, iako sa suprotnih stajališta, preko društvenih obmana i civilizacijskih zabluda prevarenog čoveka, planetarno su obeležile svojim nasiljima minuli vek kao najkrvaviji u istoriji ljudske civilizacije. Bez obzira što su ove ideologije sa svojim istorijskim zabludama, svaka iz svojih razloga, prva uništena silom udruženim civilizacijskim vrednostima, a druga sopstvenim urušavanjem iznutra, sišle sa društvene i istorijske scene, i utonule u ambise istorije, one su ostavile za sobom na posredan način tragove svoje matrice u izmenjenom mentalnom klopu građanskog čoveka i njegove vizije društvenog idealizma. Čovekov humanizam kao vrhunsko načelo ljudskog bića, pretvoren je u pragmatičnu etiku, koja se uspostavila kao mera u odnosima savremenog sveta i razvoja moderne civilizacije…
Leva ideologija, boljševizam, daje se simbolično u filmu, preko bežanja iz Rusije neposrednih potomaka slavnog Lava Nikolajeviča Tolstoja, kroz društveno zavedenog i prevarenog čoveka, u neviđenom zanosu masa u tutnjavama ruske revolucije. Tolstojevi neposredni potomci (sinovi, kćeri, unučad) svoj egzodus nalaze u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji, delom rasuti po gradovima Vojvodine. Ova leva ideologija, pokrenula je ogromnu energiju društvenih masa, sa nadama za ostvarenje novog poretka, idealnog društva po humanističkoj meri čoveka. Osvajanjem društvene moći ona se pretvara u svoju istorijsku suprotnost, u neslobodu, s ideologijom okovanog čoveka.
Desna ideologija, nacizam, sa rasističkom teorijom, u stvaranju germanskog nadčoveka, bezobzirno je porobljavala druge narode širom Evrope. Zločinačka priroda nacizma i civilizacijska izopačenost, koja je dovela do patološkog ludila, najtragičnije se pokazala na milionima nevinih ljudi kroz koncentracione logore, gde su na najjeziviji način masovno uništavana nedužna ljudska bića.
Tragična priča filma, čija je osnovna matrica nacizam, otvara se, međutim, autorski, na dva toka koja se dramaturški međusobno
prožimaju. Prvi tok se, s poetikom estetskog koda pomerenih značenja, odvija u prednjem planu, preko fona kolektivnih sudbina
ljudi, nedužnih novosadskih Jevreja, žrtvi holokausta (1944), koji se u začuđenoj upitanosti i izgubljenoj odsutnosti, transportuju za
zloglasni Aušvic. S druge strane priče ovog filma, parabolično, preko vizure Cezara, dresiranog Avramovog psa i konkretnih ljudskih gestova, naznačavaju se nacistička zla. Kada Cezara, tokom transporta prisvaja nacistički podnarednik Fric, ideološki
indoktrinirani ubica, usvojena životinja pobuđuje u njemu neke male impulse ljudskosti, otvara se varljiva nada da se ideološkom ubici ipak vraća čovečnost. Avramov pas Cezar, zatim, kad instinktivno oseti smrt svog vlasnika likvidiranog u gasnoj komori, odbija hranu i ugine od tuge za Avramom, svojim vlasnikom. Ova smrt životinje, Cezara, Avramovog psa, simbolički nadrasta esesovce, indoktinirane dželate mržnje, stvorene ideologijom Trećeg rajha. Film svojom estetikom i sadržajem, koji ne rekonstruiše nego sublimira istoriju, daje u novom filmskom fokusu, tragično stradanje novosadskih Jevreja.

PRVOSLAV MARIĆ, filmski reditelj

* * *

Po završetku prvog dela programa u okviru mini-ciklusa dokumentarnih filmova reditelja Prvoslava Marića biće prikazani sledeći radovi:

”Vojvođanski seljak u dobu ideološkog socijalizma” – Prinudni otkup,
kratki filmovi

1. Vreme gladnih pacova

2. Nasilje i javna pobuna

3. Prinudni otkup i sudbina Ilije Nikolića

4. Prve demonstracije žitara

70-te sezonci (1971), kratki film

Ukupno trajanje mini-ciklusa je oko dva sata.

Podeli na:

facebook twitter