Muzički događaj 28. Jun 14. 21:00

Tagovi

Koncert nove muzike II – Studio 6

Omladinski centar CK13 u saradnji sa Ansamblom Studio 6 organizuje seriju koncerata koji za cilj imaju promociju nove muzike. Drugi nastup iz koncertne sezone ansambla Studio 6 čine izvođenje dela jednog od najuticajnijih savremenih italijasnkih kompozitora Franco Donatonia.
 
Program
 
Marches (harfa)
Short (truba)
Sweet (rekorder)
Nidi II (tenor-recorder)
Feria 
IV (harmonika)

Koncert je deo projekta “Ansambl Studio 6 koncertna sezona i muzičke radionice” koji su podržali Ernst von Siemens Music Foundation i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine.

O ansamblu Studio 6

Ansambl Studio 6 nastao je 2012. godine, u trenutku kada su se osnivači Nenad Marković i Milana Zarić vratili u Srbiju posle višegodišnjih profesionalnih aktivnosti i visokog školovanja u oblasti savremene muzike u Holandiji, Nemačkoj i Švajcarskoj. Priključivši muzičare sa sličnim iskustvom nastao je ansambl koji se zalaže za implementaciju evropskih tendencija u savremenoj muzici u okvire domaće kulture i obrazovanja.

S obzirom da ansambl Studio 6 sadrži mogućnosti nesvakidašnjih instrumentalnih kombinacija, programi su koncipirani tako da uključuju kako ostvarenja priznatih autora, tako i malo izvođena, eksperimentalna dela kompozitora različitih generacija. Cilj Studija 6 je da kreativno utiče na dijalog između slušanja, izvođenja i stvaranja u umetničkim praksama danas. Drugim rečima, ovaj neobični, modularni, dinamični sastav, posvećen je negovanju zvučnog prostora na razmeđi akustike i elektronike, određenosti i slučaja, notnog zapisa i performativne odluke.

http://www.studio6.st/ensemble.html

O kompozitoru

Franco Donatoni (1927. Verona – 2000. Milano)
donatoni-franco2Donatoni se počeo baviti muzikom u sedmoj godini učeći violinu kako bi zaradio novac. Ipak, prava želja ovog italijanskog umetnika je bila da piše vlastitu muziku. Ohrabrenje na polju komponovanja Donatoni je stekao pod mentorstvom Goffredo Petrassia i Bruno Madernaa. Zahvaljujući Madernau Donatoni se upoznaje sa muzikom austrijskog kompozitora Antona Weberna i avangardom i napušta neoklasicizam i uticaje Bartoka u komponovanju. Godine 1954. pohađa letnju školu u Darmštatu gde se upoznaje sa Stockahusenom, Boulezom i Cageom. Nakon toga Donatoni eksperimentiše na polju serijalizma i pod uticajem Johna Cagea, stvara dela koje karakterišu odustvo forme i prisustvo slučaja što predstavlja negativnu fazu rada ovog kompozitora. U ovoj fazi Donatoni se služi već postojećim kompozicijama koje podvrgava sistematskim iskrivljenjima i transformacijama. Najpoznatije delo iz ovog perioda je Etwas Ruhiger im Ausudruck koja je nastala na osnovu Donatonieve studije osam taktova jednog klavirskog dela Schoenberga i predstavlja zanimljiv primer šta se može uraditi sa ograničenim muzičkim materijalom. Ovaj eksperiment se nekada pokazivao uspešnim a češće je rezultirao haotičnim preopterećenjem dela. Ovakvi postupci u komponovanju predstavljaju Donatoniev put da dođe do muzike koja neće biti odraz ekspresije kompozitorovog ja. Obeshrabren neuspehom u ovoj nameri, Donatoni napušta komponovanje i posvećuje se prepisivanju muzike. Tek 1976. ponovo prihvata ponudu da komponuje i od tada nastaju mnoga uspešna dela. Donatoni nastavlja sa praksom reupotrebe i rekontekstualizacije muzičkog materijala i svoje kompozicije posmatra kao delove jednog većeg dela, a to je stalna transformacija ograničenog broja materijala, ekspresije i procesa. Donatoni je svoj kompozitorski rad najviše posvetio kamernim sastavima i solo instrumentima.

http://www.youtube.com/watch?v=Y6dfADH_dC8

Podeli na:

facebook twitter