Obaveštenje 01. Jun 17. 12:00

Tagovi

Konferencija za štampu Inicijative nezavisne kulturne scene

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada (nezavisnakulturans@gmail.com)

Omladinski centar CK13, Vojvode Bojovića 13, 21000 Novi Sad (office@ck13.org)

Novi Sad, 30. maj 2017.

POZIV NA KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU

POVODOM UČESTVOVANJA

INICIJATIVE NEZAVISNE KULTURNE SCENE

U KOMISIJI ZA OCENJIVANJE PROJEKATA U KULTURI 2017. I

U RADNOJ GRUPI ZA AKCIONI PLAN KULTURNOG RAZVOJA GRADA.

 

Obraćamo se javnosti i pozivamo predstavnike medija i novinare da prisustvuju razgovoru sa članovima Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada, koji će biti održan u četvrtak 1. juna 2017. godine u 12 časova u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad.

Tema razgovora biće nedavno održan konkurs za projekte u kulturi u Novom Sadu, i, u vezi sa tim, poziv koji Inicijativa upućuje Gradskoj upravi za kulturu na sazivanje javne rasprave na temu rezultata konkursa i konkursnih procedura.

Na konferenciji za štampu Inicijativa nezavisne kulturne scene će iz svog iskustva, učešćem svoje delegatkinje u komisiji koja je ocenjivala projekte iz oblasti savremenog stvaralaštva, predstaviti javnosti prirodu problema sa kojima se komisija sretala, dileme u radu i procedure koje su u tom procesu uspostavljene. Uz to, nakon završenog ciklusa i višemesečne saradnje putem svog delegata u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za realizaciju Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine, Inicijativa će izneti novume i mehanizme za participaciju svih kulturnih aktera u Novom Sadu, kakav je Forum za kulturu. Sa tim u vezi, Inicijativa poziva Gradsku upravu za kulturu i Člana gradskog veća za kulturu da sazovu javnu raspravu povodom rezultata konkursa i obrazlaganja rada komisija. Ovim pozivom želimo da doprinesemo realizaciji Akcionog plana koji predviđa Forume za kulturu na kojima će akteri u kulturi imati priliku da se uključe u procese kulturne politike preko Akcionog plana i Strategije razvoja.

 

Na konferenciji za novinare će govoriti:

Predsednica komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva – savremeno-umetničke, istraživačke i edukativne delatnosti – Milica Pekić, članovi Inicijative nezavisne kulturne scene – Branka Ćurčić (Grupa za konceptualnu politiku) i Ozren Lazić (Omladinski centar CK13).

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete da se obratite preko maila Inicijative nezavisnakulturans@gmail.com

 

Srdačno,

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada

Podeli na:

facebook twitter