Kraj multikulturalnog projekta – komodifikacija multikulturalizma

multikulti
Tribina 14. Nov '17. 20:00

Tagovi

Udruženje romskih studenata vas poziva da učestvujete u okruglom stolu na temu “Kraj multikulturalnog projekta ili komodifikacija kulture.”

Događaj ima za cilj da pokrene razmenu stavova i argumentacije između predstavnika/ca nacionalnih manjina iz Vojvodine i većinske populacije. Zašto baš multikulturalizam? Prvenstveno iz razloga što je taj oblik internacionalne komunikacije unutar nacionalnih granica bio prihvaćen kao dominantan obrazac minoritarnih praksi decenijama unazad. Međutim, evidentnim slabljenjem multikulturalnog projekta usled izbijanja velike finansijske krize iz 2008. godine, multikulturalizam kao kulturološka matrica ‘interiorizacije evropskih vrednosti kroz konzerviranje kulturnih identiteta’ postepeno slabi u javnom diskursu. Potreba da se ovo delimično odsustvo iz javnog diskursa argumentuje iz perspektive pripadnika manjinskih zajednica čini srž ovog okruglog stola. Drugim rečima, zašto su do nedavno narativi koje je proizvodio mainstream politički diskurs i civilni sektor, a koji su bili utemeljeni na multikulturalnom idealu, danas u padu ili pak potpuno nestali?

Na okruglom stolu učestvuju: Miroslav Keveždi (religiolog), Alpar Lošonc (professor sociologije i ekonomije) i Nenad Vladisavljev (sociolog). Okrugli sto moderira Ivan Radenković (filozof).

Podeli na:

facebook twitter
iCal Import + Google Calendar
Događaj:
Kraj multikulturalnog projekta – komodifikacija multikulturalizma
Početak:
14. Nov '17. 20:00
Kraj:
14. Nov '17. 22:00
U saradnji sa:
Udruženje romskih studenata
« Lista događaja