Muzički događaj 31. Oct 17. 20:30

Tagovi

Novo u popularnoj muzici #3

Nastupaju: Nemanja Sovtić, Vladimir Rašković, Lav Kovač, Nemanja Tasić i Predrag Okiljević.

Inspirisani uvidima Kris Katlera (Chris Cutler) da je napredovanje muzike moguće razvojem instrumenata i kolektivnim radom, na ovoj radionici želimo da se fokusiramo upravo na kolektivni rad, onaj kolektivni rad koji srećemo u postojanijim formacijama, na “kooperativan i kolektivan rad u grupi, ujedinjenje kompozicije i izvedbe, ekspresivnu improvizaciju i neposrednu komunikaciju sa slušaocima.” Budući da nema “lidera” radionice, od učesnika se očekuje da se kroz dogovor i argumentaciju dogovore o formatu radionica, načinu rada i onome što žele zajedno da naprave. Za razliku od prethodnih radionica koje su vodili Andrea Belfi i Nicholass Bussman nastojaćemo da zajednički, iz organizacionog propitivanja umetnosti, pristupimo ovom stvaralačkom procesu.

Radionica će biti snimana, kao i same sesije i završni koncert. Odabran materijal će biti objavljen kao CD izdanje.

Radionica je deo projekta “Novo u popularnoj muzici” koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Iako popularna muzika može imati komercijalni potencijal na uštrb kvaliteta muzičke ekspresije, inovacije i participativnosti, ona pak odiše autonomnim tendencijama u muzičkoj kreativnosti. Uzimajući u obzir ovu dvosmislenost, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici. Implementacijom ovih tendencija kroz izvođenja, radionice i razgovore, želimo da otvorimo nove prostore muzičkog istraživanja i produkcije, i da podstaknemo aktualizaciju i kontekstualizaciju kroz preispitivanje trenutnog stanja na lokalnoj muzičkoj sceni.

Projekat se realizuje u saradnji Omladinskog centra CK13 i Centra za nove medije kuda.org, a podržan je od strane Gradske uprave za kulturu Novog Sada.

Ulaz je slobodan.

Podeli na:

facebook twitter