Tribina 12. May 16. 19:00

Tagovi

Obrazovanje i politika, Žak Ransijer

Infoteka CK13 poziva sve zainteresovane na tribinu „Obrazovanje i politika, Žak Ransijer“, koja će se održati u četvrtak, 12. maja, sa početkom od 19 časova. Kvalitet diskusije biće povećan vašim učešćem, pitanjima i stavovima.

Tema ove tribine će biti odnos između obrazovanja, politike i emancipacije. Obrazovanje kao nužno razdvajanje bitnog i nebitnog, potrebnog i nepotrebnog, već u sebi implicitno sadrži raspodelu čulnosti. To jeste početni čin, koji je ujedno i politički čin određivanja šta je vidljivo, a šta ne, šta se može reći, a šta ne. U tom smislu, odnos obrazovanja i politike trebalo bi da nas nauči ne samo da “drugačije” mislimo, već prvenstveno da osvojimo autonomiju u pogledu već ustanovljenog poretka. Svrha ove tribine upravo jeste pokušaj zajedničkog promišljanja gore pomenutih odnosa, kao i promišljanje današnje situacije obrazovanja u Srbiji.

 

Obrazovanje jeste centralni deo svakog modernog društva i ne bi trebalo da nas čudi pitanje o svrsi obrazovanja. Da li možemo reći da rešenja koja se nude u vidu obrazovanja kao produkcije neophodnog kadra za tržište ili njena alternativa, da obrazovanje stvara ljude sposobne da kritički i drugačije misle, da ta već svima poznata rešenja zaista mogu da budu i konačan odgovor na naše pitanje? Potrebno je naglasiti da se obrazovanje ne može posmatrati izolovano i samo za sebe, već ga je potrebno uvek posmatrati sa drugim društvenim činiocima. Upravo promišljanje odnosa između obrazovanja i politike sprečava nas da padnemo u već etablirana rešenja i dihotomije i daje nam mogućnost da nominalno danas najbitniji deo društva, zaista i pokušamo da postavimo na drugačiji način i učinimo ga vidljivim u javnom prostoru.

 

Na tribini će govoriti:

Stevan Bradić, asistent na komparativnoj književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Miran Pogačar, student master studija filozofije

 

Moderator: Đorđe Majstorović, Infoteka CK13

 

Podeli na:

facebook twitter