Novo u popularnoj muzici
Predavanje 20. Dec 18. 20:00

Tagovi

Predavanje “Muzika sveta”

Program: Novo u popularnoj muzici
Predavanje: Muzika sveta
Predavačica: Ksenija Stevanović
20.12.2018. 20č
………………………………….

Poslednjih godina, muzika je u digitalnoj epohi dobila na rasprostranjenosti kakva se do sada u njenoj istoriji nije sretala ni na jednom meridijanu. Ne može se više govoriti o konceptu muzike za odabrane (musica riservata) jer čak i ona koja se izvodi pred jako malim brojem slušalaca često ne pretenduje na taj broj, već putem društvenih mreža, snimaka, diseminacije postaje deo svetske, stalno pokrenute razmene muzičkih sadržaja. Danas je svaka muzika svetska, u tom smislu i sve može biti iskorišćeno i preuzeto. Zvučni arhiv svakim danom raste, a odnos između analogne i digitalne tehnologije ulazi u fazu borbe za “autentični” zvuk. Gde su granice ovog razvoja i da li smo mi kao slušaoci već prezasićenim tim obiljem?

Na tragu knjige Damona Krukowskog “Listening and Reconnecting in Analogue World” (The New Press, 2017) razmotrićemo neke od tema koje ona pokreće i kritički ih razmotriti.

Ksenijа Stevаnović (1976, Beograd) zаvršilа je studije muzikologije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogrаdu sа rаdom posvećenom biopolitičkom čitаnju italijanske opere. radi kаo muzički
urednik nа III progrаmu Rаdio Beogrаdа od 2004.godine, gde je zаpočelа dа piše kritičke osvrte nа drugoj godini studijа. Obnovila je zajedno sa Ivanom Neimarević koncertnu praksu u Studiju 6 što je dovelo do stvaranja emisije Studio 6 koju od 2013. autorski uređuje zajedno sa Ivanom Neimarević i Nevenom Popović. Još od studentskih dana interesuje se za eksperimentalnu i elektronsku muziku, a posle osnivanja Udruženja za savremenu muziku CHINCH čija je predsednica organizovala je zajedno sa Ivanom Neimarević značajn broj nastupa eksperimentalnih i elektroniskih muzičara u Beogradu u period of 2005-2010. godine. Aktivno učestvujući u revitalizaciji uređaja EMS Synthi 100 koji je deo Elektronskog studija Radio Beograda osmislila je zajedno sa Svetlanom Maraš projekat “Synthi on the Web” koji je dobio podršku Innovation Fonda EBU-a. Sarađivala je u izradi projekta “Unearthing Music: Sound and Creative Experimentation in Non-democratic Europe” koji je dobio podršku programa Kreativne Evrope 2018. godine. Pohađala doktorske studije na Univerzitetu Paris Ouest Nanterre-La Défense sarađujući sa grupom Psychomuse koju je predvodio Michel Imberty, kao i sa filozofom Peter Szendyijem. Plod ove saradnje i je poglavlje u knjizi “Distributed Creativity: Collaboration and Improvisation in Contemporary Music” koju je objavio Oxford Univeristy Press, 2017. godine, realizovanog zajedno sa Mayom Gratier i Rebeccom Evans. Bila je jedna od osnivačica Teorije koja hoda, a takođe organizovala je i program “Muzika i politika” u Kulturnom centru Reks.

Podeli na:

facebook twitter