Aktivizam 15. Mar 12. 19:00

Tagovi

Promocija martovske Solidarnosti

Pozivamo vas na promociju martovskog broja časopisa Solidarnost (http://www.marks21.info).

Ovaj časopis je glasilo organizacije Marks21, inicijative za borbenu radničku organizaciju, koja je predstavnik internacionalne revolucionarne struje pod nazivom International Socialist Tendency (IST) u Srbiji. Zadatak koji je postavljen pred Solidarnost je pružanje informacija i analiza o radničkom pokretu u Srbiji i svetu, u cilju jačanja borbenosti, samoaktivnosti i samoorganizacije radničke klase.

Vodeći se Marksovim osnovnim principom da „oslobođenje radnika mora biti delo same radničke klase“, mi se zalažemo za radničku vlast i međunarodni socijalizam.

Staljinizam i socijaldemokratija, dve struje koje su dominirale radničkim pokretom tokom 20. veka, ugušili su radnički pokret širom sveta. Jasno je da zbog toga najširi slojevi i dalje trpe sve muke života u tržišnom društvu. Svetom i dalje besne ratovi, a planeti preti ekološka katastrofa. Mladi nemaju perspektivu. Iz pukotina krize kapitalizma izbijaju krici nacionalizma, rasizma i fašizma.

Sa druge strane, otpor sistemu koji proizvodi ovakve rezultate postao je sve jasnije artikulisan od 1999. godine u Sijetlu, kada se rodio svetski alterglobalistički, antiratni i antikapitalistički pokret. Mi smo deo tog pokreta.Smatramo da je drugačiji i bolji svet moguć. Besmislen je sistem u kom se sve više proizvodi, a potrošačka korpa je sve manja, radni vek sve duži, a ratovi sve češći. Tržišnom i geopolitičkom takmičenju suprotsavljamo solidarnost i slobodu.Da bismo se izborili za bolji svet, potrebna nam je organizacija. Mi smo skromna, ali aktivna inicijativa za osnivanje revolucionarne radničke partije koja bi energično intervenisala u radničkom pokretu i borila se za instinski socijalizam u 21. veku. Pridružite nam se!

Podeli na:

facebook twitter