Radionica 16. May 17. 10:00

Tagovi

Radionica o razvoju publike

Pozivamo vas da se prijavite za radionicu o razvoju publike koja će se održati u Omladinskom centru CK13 u utorak, 16. maja od 10 do 14h (sa pauzom).

Broj učesnika je ograničen na 10, a prijavljivanje je vrlo jednostavno. Sve što je potrebno jeste da nam pošaljete vaše ime, prezime, zanimanje i broj telefona u FB inbox ili na e-mail: pr@ck13.org

 

O radionici:

Jedan od ključnih problema razvoja publike je taj što se aktivnosti planiraju najčešće na osnovu neproverenih pretpostavki o publici. Na radionici ćemo se zato baviti različitim metodama za preisipitivanje sopstvenih ideja o publici, kao i za uspostavljanje dijaloga sa publikom u okviru prostora kulturnih ustanova i organizacija, ali i u javnom prostoru, na internetu i drugim prostorima susretanja. Cilj je da učesnici i učesnice nakon radionice mogu da doprinesu otvaranju svojih organizacija ka publici i stvaranju zajedničkog prostora za stvaralaštvo, kritiku i društveno angažovanje.

Radionica će biti podeljena na tri dela jednake dužine. U prvom delu, pišemo Društveni ugovor sa publikom kroz koji posmatramo sopstvene pretpostavke o svojoj društvenoj vrednosti i o publici. U drugom delu Tragovi publike, razvijamo metode za upoznavanje sa publikom koje ne uključuje skupa marketinška istrživanja. U trećem delu: Koliko uključujemo javnosti u naš rad? mapiramo različite prakse koje učesnici i učesnice u svojim organizacijama čine i mogu da čine da učine svoj rad javnim.

 

O predavaču:

Goran Tomka je istraživač, trener i predavač u oblasti kulturne politike, studija kulture i kulturnog menadžmenta. Predaje na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada i na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Gostovao je kao predavač na univerzitetima u Lionu (FR) i Fort Kolinsu (SAD). U svojim istraživanjima bavio se između ostalog diskursima o publici, politikama kreativnih industrija, izazovima interkulturnog dijaloga i politikama kulturne raznolikosti. Izvestilac je o kulturnim politikama u Srbiji za Kompendijum kulturnih politika Saveta Evrope, koautor Strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada. Osim istraživačkog poziva, drži radionice, seminare i predavanja iz menadžmenta u kulturi i medijima, a naročito razvoja publike. Prošle godine, vodeća evropska pozorišna asocijacija IETM objavila je njegov priručnik za istraživanje i razvoj publike: Audience Explorations – Guidebook for hopefully seeking the audience.

Podeli na:

facebook twitter