Predavanje 05. Sep 13. 19:00

Tagovi

Status žene u dadaističkom performansu

Šesto predavanje teorijskog dela Radionice feminističkog performansa, u produkciji Ogledala – Centra za inicijative u kulturi –  „Status žene u dadaističkom performansu“ održaće dr Vladimir Perić, a ključni pojmovi koji će biti razmatrani jesu: dadafemina, praperformans, margina, Drugo, telo, ginokritika.

Teorijski deo projekta dostupan je široj javnosti koja će jednom nedeljno, svakog četvrtka, do kraja septembra moći da prati predavanja u vezi sa izvođačkim umetnostima i ženama.

Radionica feminističkog performansa Ogledala – Centra za inicijative u kulturi, koja će se održati od 1. avgusta do 1. decembra, obuhvata teorijski deo, praktični deo i stvaralački proces.

Podeli na:

facebook twitter