Predavanje 05. Jun 17. 19:00

Tagovi

Zašto (još uvek) niste preduzetnici?

Pozivamo vas na predavanje Mirana Pogačara i diskusiju na temu:

Zašto (još uvek) niste preduzetnici?

Danas na sve strane srećemo pojam preduzetništva, pozive pojedincima i grupama da se otisnu na put samozaposlenja, programe podrške za njihov razvoj, priče uspešnih i zadovoljnih pokretača sopstvenih biznisa. Skoro da je neupitno da je to dobro za svakoga i za sve, da je to način da se radi ono što se voli, bude uspešan i zadovoljan, i pitanje je samo šta još čekamo na putu ka obećanom ostvarenju sna. U ponedeljak želimo da propitamo ovaj neupitni koncept i vidimo na kojim idejama počiva, šta zapravo obećava i kuda nas vodi.

U određenom političko-ekonomsko društvenom uređenju zapadnog sveta, u pitanju je, naravno, široko shvaćena liberalna demokratija, u čijoj osnovi figuriraju određeni političko-ekonomski pojmovi poput vladavine prava, pravne države, građanskih prava, slobodnog tržišta i individua, preduzetništvo se u svojoj ideološko-ekonomskoj homogenizujućoj ulozi posebno izdvaja.

Svedoci smo tome da preduzetništvo u osnovi menja i sve više preuzima ideološku ulogu menadžera, kako u obrazovanju, ekonomiji i svakodnevnici, tako i u ostalim segmentima života. Ukoliko bismo pokušali da dođemo do predstave o tome kako preduzetnik izgleda, da ga opišemo pobliže po stilu života, primanjima ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi, dakle da u ograničenom smislu odredimo klasu preduzetnika, shvatili bismo da je to nemoguće, jer je preduzetništvo u osnovi nešto univerzalno. Razlog za to možemo pronaći u njegovoj vezi sa liberalnom demokratijom, a to jeste njegova prividna “demokratičnost” u vidu meritokratskog principa, dakle da svi imaju podjednake šanse za uspeh, bez obzira na imovinsko stanje (tu je uvek mogućnost kredita) ili na eventualni početni hendikep (sve je moguće nadoknaditi ukoliko se dovoljno trudiš). Pošto je često u pitanju reč o tome da je danas liberalna demokratija u krizi, da li se možda može govoriti o tome da je i preduzetništvo u krizi ili je upravo to teren na kome tek on može da profitira? Potražićemo i odgovore na pitanja šta je preduzetništvo zapravo, na koje se načine u društvu i ekonomiji pojavljuje? Nadalje, koje su etički prihvatljive granice posle kojih se nešto više ne smatra preduzetništvom, već se recimo kriminalom, odnosno delatnošću protiv interesa zajednice? Na kraju, da li se može govoriti o nužnoj vezi između preduzetništva i ekonomskog razvitka društva?

Predavanje i diskusiju vodi Miran Pogačar, aktivista Studentskog pokreta Novi Sad. Miran se ovom temom bavi u okviru izrade svoje master disertacije na Filozofskom fakultetu, departmanu za filozofiju.

Podeli na:

facebook twitter