Prijava za koncert

Uslovi sviranja u CK13 podležu promeni, stoga treba periodično da preuzmete ovaj dokument ( Tehnička rajder lista) kako biste pregledali važeće Uslove sviranja u CK13.

Da li ste već nastupali u CK13?
DaNe