Aktuelno Svakodnevno je političko

Prijave za seminar alternativnih politika “Previše vremena je prošlo: Radikalni feminizam za muškarce”

RADFEM seminar 2

Omladinski centar CK13 vas poziva na seminar alternativnih politika Previše vremena je prošlo: radikalni feminizam za muškarce koji će se održati 27. i 28. marta u Crnoj kući. 

Od 2018. godine, u okviru programa “Svakodnevno je političko”, Omladinski centar CK13 organizuje Seminare alternativnih politika kao program neformalnog političkog obrazovanja koji ima za cilj da edukuje, motiviše, osnaži i poveže ljude za rad na promenama, ličnim i društvenim. Odgovarajući na različite forme nasilja u svakodnevnom životu i njihove međusobne povezanosti, seminari se bave analizom i razumevanjem uzroka društvenih nepravdi, razvijanjem pristupa za otpor direktnom i strukturnom nasilju i diskriminaciji, kao i vizioniranjem i isprobavanjem pravednijih praksi i modela organizovanja koji pretpostavljaju ljude kao samosvesne političke subjekte i angažovane nosioce promena. 

Sa tom vizijom, CK13 organizuje deseti po redu seminar alternativnih politika: Previše vremena je prošlo: radikalni feminizam za muškarce. Ovo je prvi put da je program seminara namenjem posebno muškarcima, i prvi put da se temom radikalni feminizam obraća muškarcima. 

Američka feministkinja bel huks (bell hooks) je patrijarhat opisala kao društvenu bolest koja najviše i najdirektnije ugrožava život, i koja na poseban način pogađa život muškaraca, ali je oni najčešće uopšte nisu svesni. Ni samu reč ‘patrijarhat’ muškarci najčešće ne susreću u svom svakodnevnom životu, niti im je poznato samo značenje pojma, na šta se tačno odnosi i šta označava – iako ta reč imenuje upravo ono što kao muškarci svakodnevno živimo i činimo, upravo to što jesmo. Prema uvidu bell hooks – ‘ništa više ne pokazuje trajno prisustvo i dejstvo antifeminističke predstave muškaraca kao svemoćnih od same nesvesnosti i neznanja muškaraca o glavnom aspektu političkog sistema koji oblikuje i ispunjava muški identitet i osećaj sopstva od rođenja do smrti’.

Prema analizi radikalne feministkinje Meri Dejli (Mary Daly), muška nadmoć i nasilje ustvari su izrazi suštinske nemoći i straha muškaraca da se suoče sa prazninom identiteta i ništavilom prividnog sopstva. I budući da autentično biće ne nalaze u sebi, većina muškaraca svoje postojanje temelji spolja, na društvenim odnosima moći, tj. na patrijarhatu kao društveno-političkom i religijskom sistemu održavanja (privida) muške moći i (iluzije) muškog identiteta. Upravo odatle proizilaze sve istorijske institucije i oblici muške dominacije i nasilja, oni direktni – heteroseksualni seks, silovanje, prostitucija i pornografija; kao i oni manje očigledni ali jednako nasilni prema ne-muškom ili ne-ljudskom – porodica, crkva, država, jezik, nauka, ekonomija, i sve odatle normalizovane prakse eksploatacije prirode i eksploatacije životinja. 

Dvodnevni program seminara Previše vremena je prošlo: radikalni feminizam za muškarce sastoji se od predavanja, razgovora, radionica, i temelji se na konceptu neformalnog obrazovanja kao procesa kroz koji učimo zajedno – jedni od drugih, o drugima i o sebi. U ovom slučaju, učićemo jedni o drugima i o sebi kao muškarcima. Naime, da li je u pitanju prirodno ili identitetsko svojstvo? Odakle izvesnost tog svojstva? Odakle izvesnost prava i privilegija pripisanih muškarcima/muškosti? Šta muškost znači, kome i zašto? 

Kroz takav proces preispitivanja (sebe), nastojaćemo dostići verodostojniju perspektivu sagledavanja i razumevanja patrijarhalnog sveta i našeg saučesništva u njemu, i našeg učešća u naporu oslobađanja od patrijarhata. Ako želimo otkriti/povratiti dobrotu, otvorenost i iskrenost u odnosima i izražavanju sopstvenih osećanja, poručuje bel huks – moramo predvideti alternative patrijarhalnoj muškosti.  

Kroz program seminara obradiće se pitanja društveno-istorijskog konteksta nastanka i razvoja feminizma kao političkog pokreta za oslobođenje žena, učenja i praksi radikalnog feminizma, patrijarhalnog sistema i njegovih institucija, seksualnog nasilja kao principa muške nadmoći, intersekcionalnosti radikalnog feminizma, savezništva muškaraca u feminističkom pokretu, i feminističke vizije sveta bez patrijarhata.

Seminar vode Miloš Urošević (Žene u crnom) i Borislav Prodanović (CK13)

Seminar će biti održan u Omladinskom centru CK13, uz poštovanje svih mera zaštite od pandemije. 

Seminar je besplatan. Namenjen je muškarcima koji veruju da je drugačiji svet moguć i da je drugačiji muškarac moguć. Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti preko linka.

Odabir učesnika će se vršiti na temelju motivacije i obrazloženja prijave. Detaljna agenda će biti dostavljena učesnicima na e-mail.

Rok za podnošenje prijava je 23. mart.

__________________________

Miloš Urošević – aktivista feminističko-antimilitarističke organizacije Žene u crnom u Beogradu. Radikalni feminizam upoznao kroz lik i delo Andree Dvorkin, kada se zemlja pomerila i od tada pa na dalje stoji u toj tački. Kao i ona „ne veruje da je mučenje muškaraca u zatvorima gore od mučenja žena u krevetima“. Zajedno sa Sanjom Pavlović, 2017. uredio čitanku Oslobođenje žena: feministički tekstovi (1964-1975), a sa Nelom Pamuković, 2019. čitanku Oslobođenje lezbejki: feministički tekstovi (1968-1980). Sa Dašom Stevović trenutno radi na uređivanju knjige Andrea Dvorkin, Izabrani tekstovi, a sa Anđelom Đokić knjige Oslobođenje pedera: tekstovi (1951-1981).

Borislav prodanović – umetnik i teolog, radnik Omladinskog centra CK13 u Novom Sadu. Radikalni feminizam upoznao kroz delo filozofkinje i teološkinje Meri Dejli; iskustvo susreta sa njenim radom smatra svojim korenitim preobraćenjem. Bavi se feminističkom teologijom i istraživanjem seksualnog zlostavljanja u crkvi. 

——————

Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.