Svakodnevno je političko

Prijave za seminar “Čemu još demokratija?” (23/24. novembar)

seminar5

Omladinski centar CK13 vas poziva na dvodnevni seminar alternativnih politika pod nazivom “Čemu još demokratija?”, koji će se održati 23. i 24. novembra u prostorijama CK13, a koji će voditi Đorđe Pavićević i Marko Simendić, profesori Fakulteta poličkih nauka u Beogradu.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih i ekonomskih alternativa.

Prilikom selekcije kandidata prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije.

Povod za seminar je činjenica da se u Srbiji, pred predstojeće parlamentarne izbore, koji će biti održani najkasnije sledećeg aprila, na dramatičan način otvaraju pitanja vrednosti izbora i smisla učešća na njima.

Kroz seminar nastojimo da otvorimo načelno pitanje o savremenom razumevanju demokratije i dometima koje ono ima za učešće građana u političkim procesima. Tačnije, želimo da stavimo u pitanje često podrazumevanu povezanost izbora, predstavljanja i demokratije, a imajući u vidu da tek u savremenim demokratijama parlamentarni izbori predstavljaju okosnicu demokratskog uređenja država. Do 18. veka demokratija je uglavnom bila osporavana kao valjan oblik državnog uređenja, zbog premise da ljudi nisu jednaki i da ne mogu svi da odlučuju o pitanjima od opšteg interesa. S druge strane, predstavničke izborne demokratije doživljavaju krizu zbog sve većeg jaza između birača i izabranih donosioca odluka zbog čega se izbori smatraju nepogodnim instrumentom učestvovanja većine u odlučivanju, a što za sobom povlači novi talas mišljenja o tome na koji način revitalizovati demokratiju u duhu veće participacije.

Seminar prati načelnu ideju koju su voditelji radionice kao autorski dvojac izneli u knjizi “Disciplinovanje demokratije”, a to je da je demokratija oduvek bila na udaru kritike kako bi se omogućila legitimacija dominacije određenih društvenih i političkih grupa. Premeštanje ideje demokratije kao oblika vladavine običnih ljudi, “onih koji nemaju vlast” u legitimaciono načelo nejednake raspodele vlasti, odnosno davanje legitimiteta putem izbora da određene političke grupe odlučuju u naše ime kroz vlast je dovelo do nepovratnog izjednačavanja ideje predstavljanja sa demokratijom.

Cilj nam je da ovim seminarom doprinesemo emancipatroskom potencijalu demokratije verujući da obični ljudi mogu da misle i odlučuju o stvarima od opšteg i neposrednog značaja mimo izbornih ciklusa.

Tokom prvog dana seminara, u tri sesije, razmotriće se tri značajna momenta u razumevanju demokratije, dok će se drugog dana razgovarati o problemima savremene demokratije i potencijalnim rešenjima. Format seminara uključuje predavanja sa radionicama.

Program:

Subota, 23. novembar

10:00 O(be)smišljavanje demokratije u antici
12:00 Moderno pomeranje značenja pojma demokratije
14:30 Savremeno razumevanje demokratije: a sad nešto sasvim drugačije

Nedelja, 24. novembar

10:00 Ko je i kako predstavljen u predstavničkoj demokratiji?
12:00 Osnaživanje demokratske participacije: izbori lutrijom, alternativni pristupi većinskom odlučivanju
14:30 Osnaživanje demokratske participacije: nastavak, završna razmatranja

Rok za podnošenje prijava je 17. novembar.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na link.

————————–
Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.