Svakodnevno je političko

Prijave za seminar “Ekofeminizam i procesni rad – da li je ekofeminizam realan?”

seminar ekofeminizam_fb

Omladinski centar CK13 vas poziva na dvodnevni seminar alternativnih politika pod nazivom “Ekofeminizam i procesni rad – da li je ekofeminizam realan?”, koji će se održati 7. i 8. marta u prostorijama CK13, a koji će voditi Karmen Ratković, osnivačica Centra za ženske studije u Zagrebu.

Možete se prijaviti putem formulara na ovom linku.

Prednost će imati osobe mlađe od 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije.

O seminaru:

Počeci ekofeminizma zadiru u sedamdesete godine prošloga stoljeća, dok se u našem području ekofeminističko djelovanje pojavilo dvadesetak godina kasnije. Ne postoji jedinstvena i jedna jedina definicija ekofeminizma. Ekofeministkinje i ekofeministi uglavnom se slažu u ovome: dominacija nad ženom (i drugim obespravljenim bićima) i dominacija nad prirodom u zapadnoj su kulturi historijski, politički i simbolički neodvojive pojave – nasilje nad prirodom neraskidivo je isprepleteno s nasiljem nad ženom (i drugim obespravljenim bićima). Pored združivanja tema i pojmova feminizma i ekologizma, kaleidoskop ekofeminizama uključuje i povijesnu analizu pretpatrijarhalnih društava, iznalaženje novih oblika spiritualnosti, rastvaranje binarnih opozicija zapadnog načina mišljenja, znanosti i kulture i, konačno – preuzimanje obaveze aktivističkog angažmana u zaustavljanju rasizma, klasizma, imperijalizma, heteroseksizma, antropocentrizma i bilo kojeg drugog oblika represije.

Na dvodnevnom seminaru Ekofeminizam i procesni rad – je li je ekofeminizam realan? radit ćemo na dosadašnjim idejama, spoznajama i praksama iz područja ekofeminizma, s posebnim naglaskom na pitanja koja ekofeminizam otvara u 21. stoljeću. To ćemo učiniti dinamičnim čitanjem odabranih tekstova i paralelnim procesnim radom same grupe. Čitanju tekstova prethodit će upoznavanje s rječnikom ekofeminizma i procesnoga rada i njima pripadajućih izraza i postupaka. Cijelo ćemo vrijeme raditi na način radionice, majeutičkom metodom, iskustvenim, interaktivnim i suradničkim učenjem, u kojem konkretan sadržaj i dinamiku rada stvaraju sami sudionici.

Posebno ćemo pokazati kako se ekofeministički pokret i s njim povezana etika skrbi sastoji od neprestane afirmacije, osvještavanja, zamjećivanja, imenovanja, prihvaćanja, uključivanja i transformacije marginalnih i zanemarenih aspekata našega osobnog iskustva kao i drugih bića koja su u našem okruženju isključena i obespravljena. Pokazat ćemo kako se nasuprot binarnoj logici i hijerarhijskoj podjeli svijeta, dominaciji jednih nad drugima – nalaze i drugačiji oblici govora i praksi.

U procesnom radu primjenit ćemo dva ključna postupka koja će biti temeljito objašnjena i uvježbana: pojačavanje iskustva i svjesnost.

Popis prevedenih tekstova odabranih za seminarski rad:

– Francois D Eaubonne: Što bi moglo biti ekofeminističko društvo?

– Vandana Shiva: Prijetnje biološkoj i kulturnoj raznolikosti

– Marti Kheel: Od herojske prema holističkoj etici

– Michael Zimmerman: Dubinska ekologija i ekofeminizam

– Val Plumwood: Razlika i dubinska ekologija

PROGRAM:

SUBOTA | 07.03. | 10-17.30h

10,00 – 11,00     Kako mi sami zamišljamo ekofeminizam? Priručni rječnik ekofeminizma.

11,00 -11,30        Odmor

11,30 – 13,00        Gdje smo jedni u odnosu na druge? Osobno je političko. Koncept polja u procesnom radu. Priručni rječnik procesnog rada.

13,00 – 14,00        Ručak

14,00 – 15,30        Kakva je priroda u nama – koliko smo antropocentrični? Premise duboke ekologije. [Michael Zimmerman: Dubinska ekologija i ekofeminizam]

15,30 – 16,00        Odmor

16,00 – 17,30        Možemo li mi ljudi uopće osjetiti što drugome/prirodi treba? Etika skrbi. [Marti Kheel: Od herojske prema holističkoj etici]

NEDELJA | 08.03. | 10-17.30h

10,00 – 11,00     Jesmo li isti ili različiti? Bioraznolikost. [Vandana Shiva: Prijetnje biološkoj i kulturnoj raznolikosti]

11,00 -11,30        Odmor

11,30 – 13,00        Je li je logično “ili da ili ne”? – što možemo umjesto binarne logike? Ekofeministička epistemologija. [Val Plumwood: Razlika i dubinska ekologija ]

13,00 – 14,00        Ručak

14,00 – 15,30        Možemo li o(p)stati u prošlosti? Globalno i lokalno – ekofeminizam, suvremene tehnologije i društvene mreže. [Donna Haraway: Manifest kiborga]

15,30 – 16,00        Odmor

16,00 – 17,30        Što ćemo sada prvo konkretno učiniti? Skica akcijskog plana daljnjeg ekofeminističkog djelovanja u Novom Sadu i okolici, osobnog i zajedničkog.

KARMEN RATKOVIĆ : Rođena je u 1965. u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i studirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se u SAD-u, Danskoj i Mađarskoj. Na Interuniverzitetskom studiju u Dubrovniku pohađala je doktorski studij Filozofija znanosti, na Central European University u Budimpešti pohađala je kurs Theories of Gender in Culture, te doktorski studij Gender Studies. Od 1989. do 2002. godine predavala je na XV gimnaziji u Zagrebu i na International Baccalaureate School. Kooautorica je udžbenika likovne umjetnosti, te autorica istoimenog priručnika. Aktivno je djelovala u projektu Community Art – Umjetnost zajednice u kojem je koordinirala rad Škole umjetnosti zajednice. Osnivačica je udruge Mali korak – centar za kulturu mira i nenasilja (1995.) u kojoj je bila dugogodišnja programska koordinatorica. Osnivačica je i Centra za ženske studije gdje je predavala kolegij Ekofeminizam i procesni rad, te Centra za mirovne studije u kojem je predavala kolegije o mirnom rješavanju/transformaciji sukoba.

————————–
Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.