Klabing-Sabato

Klabing #143 // Sabato // Tunel

11/03/2020
18:00 - 20:00


Za naredni put roman “Tunel” Ernesta Sabata.

“Tunel je zgusnuta unutrašnja drama čoveka koji je paralisan svojom opsesivnom ljubavlju prema ženi koju slučajno sreće i na koju projektuje svoju potrebu za istinskim podudaranjem sa drugim ljudskim bićem. Ernesto Sabato u ovom romanu-minjonu otvara problem psihologije-tunela, kod onih ličnosti koje postaju robovi sopstvene senzitivnosti, nesposobni da sagledaju svet objektivno i uključe se u njega.”