Klabing-coverGUzSiO

Književni klabing #157 // Keno // Caca u metrou

16/10/2020
18:00 - 20:00


Sledeći put Književni klabing će se održati u vanrednom terminu – petak, 16. oktobar od 18h.

Tema će biti knjiga “Caca u metrou” francuskog književnika Remona Kenoa.

Remon Keno (1903-1976), romanopisac, pesnik, dramaturg i matematičar. Smatrao je da se francuski književni jezik sve više udaljava od govornog, i u svojim delima težio je da te dve krajnosti što više približi. U tom smislu, roman “Caca u metrou” može se smatrati nekom vrstom uzorka u kojem se ogledaju sve kenoovske stilske, filozofske i jezičke osobenosti: smena banalnog i lažno-uzvišenog, skepticizam i čovekoljublje, kolokvijalni govor pun vulgarizama, kao i fonetski način pisanja.

Književni program CK13 se realizuje uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarije za mlade, kao i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.