ck_reg_konf_FB

Online konferencija “O čemu i zašto brinemo? Politika, ekonomija i etika brige u svetlu pandemije COVID-19”

13/10/2020
18:00 - 20:00


Omladinski centar CK13 vas poziva na trodnevnu online konferenciju “O čemu i zašto brinemo? Politika, ekonomija i etika brige u svetlu pandemije COVID-19”. Konferencija će se održati 13, 14. i 15. oktobra putem Zoom platforme i Live streama na našoj Facebook stranici i Youtube kanalu.

Cilj konferencije je da se pruži alternativni pogled na mogućnosti razumevanja i rešavanja “krize” koju je pandemija COVID-19 dodatno produbila ili učinila vidljivijom. Pokušaćemo da, kroz seriju razgovora, istaknemo i obrazložimo mnogostruke aspekte ove krize: političke, etičke, socijalne, ekonomske, ekološke i druge, sa namerom da afirmišemo alternativna mišljenja i prakse koje najčešće ne korespondiraju ili su kritički nastrojene prema vladajućim uverenjima i praksama, državi i logici prakse državnih institucija, vlasti i interesima vlasti, ekonomskom sistemu eksploatacije, dominantnim ekspertizama i nedijaloškom mišljenju i tumačenju krize.

Istraživanje i zastupanje alternativa naspram utvrđenom i vladajućem ima za cilj širenje polja razumevanja situacije koja se tiče svih nas. U tom smislu, namera konferencije je da krizu razumemo kao svojstvenu našim društvima, državama i ekonomijama koje, u situaciji političke, ekonomske i ekološke nestabilnosti i neizvesnosti, reaguju prvenstveno interesom održivosti postojećeg sistema i odnosa moći u društvu, i to jednako kroz opskurantističke ili progresivističke mantre, i putem autoritarnih i sve nasilnijih tehnika kontrole, vladanja, nadziranja i militarizacije.

Suočavanje sa perspektivom društvene i biološke neizvesnosti ogolila je našu ranjivost, koja se ispoljava u zabrinutosti. Budući da održivost i dominacija vladajućeg sistema počiva na negiranju i potiskivanju ranjivosti kao simptoma društvene patnje, interes brige nije poželjan u vladajućim praksama. No, upravo je odatle briga bila prepoznata i afirmisana kao radikalna i subverzivna politička praksa.

Ovom serijom razgovora želimo da se podsetimo, u kontekstu situacije globalne uvezanosti naših ranjivosti, da je osećaj zabrinutosti odgovaranje života, koji se u teorijama i praksama brige artikuliše i razvija kao političko delovanje, u pravcu kreiranja drugačije stvarnosti.

 

PROGRAM:

Utorak, 13.10. | 18č | Politika

Adriana Zaharijević – Pojedinac u pandemiji

Srđan Đurović – Politika i kriza izazvana COVID-19: briga, strah i socijalna pravda

Gordan Bosanac – Politika brige

Andrea Milat – Dijalektika klime i politike

Sreda, 14.10. | 18č | Ekonomija i rad

Nela Porobić Isaković – Društvena transformacija na temeljima feminističke političke ekonomije: lokalne i globalne perspektive  

Lejla Gačanica – Ostanite kod kuće (ili kako smo kreirali novu radničku stvarnost u vreme COVID-19)

Sonja Avlijaš – Žene, rad i briga

Goran Jeras – Zašto (ne)treba brinuti o novcu: Kako etično bankarstvo može biti dio rješenja za vrijeme krize?  

Četvrtak, 15. 10. | 18č | Etika

Darko Suvin – Briga ili nasilje

Hrvoje Jurić – Briga i skrb: etička značenja i socijalno političke implikacije

Maja Uzelac – Na rubu etike brižnosti

Karmen Ratković – Previše etike u etici brižnosti?


Ova online konferencija se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.