živeti uspravno(1)

Veganska večera za personalnu asistenciju

06/11/2019
18:30 - 22:00


Pozivamo te na zajedničku vegansku večeru za personalnu asistenciju koju organizuje Centar Živeti uspravno. Dođi, doniraj i učestvuj u kreiranju boljeg i kvalitetnijeg života u zajednici za sve nas.

Akcija podrži izbor za samostalni život omogućava da 15 osoba sa invaliditetom do kraja godine ima uslugu personalne asistencije dok ona od 1. januara 2020. ne postane deo sisitema usluga socijalne zaštite koje redovno finansira Grad Novi Sad.

Perosonalna asistencija je asistiranje druge osobe osobi sa invaliditetom, uz njeno usmeravanje, u svakodnevnim aktivnostima – poslovnim, društvenim i privatnim. Omogućava izbor, kako ćemo živeti u danu, u noći, u svakom trenutku života, odlučivanje o svom životu. Život se deli i kroz razmenu svi postajemo bogatiji.

Pridruži nam se na solidarnoj večeri, probaj veganske specijalitete, saznaj više o personalnoj asistenciji i podrži pravo na izbor svakoga od nas!