Svakodnevno je političko: Ljudska prava tokom vanrednog stanja #2

Sagovornik: Danilo Ćurčić, Incijativa A11

Ovo je druga emisija posvećena uticaju mera uvedenih za vreme vanrednog stanja u Srbiji na ljudska prava i slobode. U fokusu ove emisije je odnos vanrednog stanja i derogacije ljudskih prava. Naš sagovornik je Danilo Ćurčić iz Inicijative A11, nevladine organizacije koja se bavi unapređenjem i zaštitom ljudskih prava pripadnika ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava.

Sa Danilom smo razgovarali o (ne)opravdanosti uvođenja vanrednog stanja povodom pandemije virusa COVID-19, odnosu vanrednog stanja i derogacije prava, o tome na koga su najviše uticale donešene mere, o postupanju predsednika i vlade, o tome šta znači biti solidaran i koja bi trebalo da bude uloga civilnog društva tokom vanrednog stanja.

Od poslednje emisije posvećene ljudiskim pravima tokom vanrednog stanja dogodile su se dve stvari bitne za razumevanje stanja ljudskih prava u Srbiji. Politčki režim Srbije se prema najnovijem izveštaju Freedom House opisuje kao hibridni, autoritaran politički režim koji je nastao kao posledica neuspele demokratske tranzicije. Takođe, Ustavni sud Srbije je odbacio sve inicijative za ispitivanje ustavnosti uvedenih mera tokom vanrednog stanja kao neopravdane.

Urednik: Ozren Lazić
Tehnička realizacija: Aleksej Vislavski
Produkcija: Omladinski centar CK13