Aktuelno Svakodnevno je političko

Svakodnevno je političko: Saša Perić (Krov nad glavom)Emisija “Svakodnevno je političko” je posvećena repolitizaciji svakodnevnice kroz aktualizaciju društvenih problema i promišljanje mogućih alternativa.

Prve emisije posvećujemo krizi koja je zahvatila ceo svet izazvana pandemijom virusa Covid-19.

Pokušaćemo da, kroz seriju razgovora sa angažovanim građanima, istaknemo i obrazložimo mnogostruke aspekte ove krize: pravne, političke, socijalne, ekonomske, ekološke, medijske i dr.

Namera nam je da afirmišemo alternativna mišljenja i stavove koji najčešće ne korespondiraju ili su kritički nastrojeni prema državi, vlasti, insitucijama i ekspertizi, načinu njihovog tumačenja, rešavanja i izveštavanja o krizi.

U ovome ne bi trebalo videti prosto oponiranje vlasti i državi, već širenje polja razumevanja situacije koja se tiče svih nas. Naš pristup proizilazi iz mišljenja da država svojim mehanizmima upravljanja nema kapaciteta da sama reši krizu, a zbog interesa koji se tiču obezbeđivanja uslova vladanja i potrebe da se iz pandemije po svaku cenu izađe u predstavi pobednika. Iz tog razloga pandemija se tretira kao zdravstveni problem koji zahteva određene restriktivne mere čije se negativne posledice predstavljaju kao nužni nus efekti.

Namera ovih emisija je da ovu krizu shvatimo ne kao višu silu koja nas je zadesila niotkuda, već kao krizu intrinsičnu našim društvima i državama koja sada pokazuje svoj potencijal. 

U prvoj emisiji razgovaramo sa Sašom Perićem, aktivistom inicijative Združena akcija Krov nad glavom.

Urednik emisije: Ozren Lazić
Tehnička realizacija: Aleksej Vislavski
Produkcija: Omladinski centar CK13