Video

Tribina “Svakodnevno je političko. Razgovor o uzročnim faktorima nasilja”

Na tribini su govorili: Ivana Markulić – CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda, koji okuplja ljude sa širokim iskustvom u građanskom aktivizmu, novinarstvu i politici; Milica Lupšor – ROZA – Udruženje za radna prava žena iz Zrenjanina, čije članstvo mahom čine prekarne radnice, žene koje su na sopstvenoj koži osetile neki oblik nepravde, diskriminacije, mobinga; Marko Vasiljević – A11 – Inicijativa za socijalna i ekonomska prava iz Beograda, koja se bavi promocijom, unapređenjem i zaštitom ljudskih prava pripadnika/ca ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa. Moderator: Borislav Prodanović (CK13)