Aktuelno

Formiranje Grupe Solidarne Ekonomije u Novom Sadu

Cilj je formirati Grupu Solidarne Ekonomije (GSE) u Novom Sadu. GSE je grupa građana/ki koja bi poručivala kvalitetne organske namirnice od samostalnih poljoprivrednih proizvođača/ica po pristupačnijim cenama, po principu solidarne kupovine koji podrazumeva grupno poručivanje veće količine proizvoda koji se onda prodaju po povoljnijim cenama nego kada pojedinac poručuje robu.

Ukoliko ste zaniteresovani, možete popuniti formular na ovom linku.

Ukoliko ste formular popunjavali ranije, u obliku ankete koja je imala cilj da proceni nivo zainteresovanosti građana/ki za fromiranje grupe solidarne kupovine, zamolili bismo vas da to uradite ponovo kako bismo prikupili vaše podatke i kontaktirali vas prilikom formiranja grupe. Rok za popunjavanje je 1. decembar.