Svakodnevno je političko

Iza otvorenih vrata – Tribina o omladinskim politikama u Novom Sadu

Tribina mladih

Iznevereni procesi tranzicije i demokratizacije, kao i aktuelna rastuća nasilna komunikacija na političkoj sceni dovode do nepoverenja mladih u motive i sposobnost države, institucija i političkih aktera da izgrade demokratsko društvo koje je zasnovano na poštovanju prava i jednakih šansi za sve. Jedan od osnovnih pokazatelja je i podatak da je od 2000. našu zemlju napustilo 650.000 ljudi, od kojih najviše čine mladi od 15 do 24 godine, dok bi njih tri četvrtine htelo da napusti zemlju, po istraživanjima iz 2018. godine.

Iako smo skloni da mlade smatramo ranjivom grupom, kojoj treba pomoć u artikulaciji sopstvenih vrednosti, oni pokazuju jasan stav da ne veruju političarima, da im politika nije bliska i da žele da napuste zemlju zbog neizvesne budućnosti. Sa druge strane, “beg od politike” istovremeno je uvezan sa “očekivanjima od politike”, jer mladi šansu za sebe pronalaze kroz članstvo i angažman u stranci pre nego kroz udruživanje u omladinske organizacije. Ovo nije kontradikcija, već jasan izraz krize društva u kojem su principijelne veze između smisla – postupanja – posledica duboko korumpirane.

Na koji način se osmišljava i sprovodi omladinska politika u ovom kontekstu? Kome je namenjena? Da li i koja vrata mladima su zaista otvorena?

Budući da se u toku ovog meseca završava Omladinska prestonica Evrope, čiji je Novi Sad ovogodišnji nosilac, dobra je prilika za razgovor o doprinosu ove titule u kontekstu poboljšanja uslova rada omladinskih organizacija i dobrobiti mladih. Takođe, pričaćemo o raspoloživim instrumentima omladinske politike poput Novosadskog omladinskog foruma, gradonačelnikovog saveta za mlade, o konkursu za podršku realizacije programa i projekata kojim se ostvaruju ciljevi Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Novog Sada, kao i o samoorganizovanju mladih mimo institucija.

O ovim temama govore:
Nataša Ivaneža – Dom b-612
Vukašin Grozdanović – OPENS 2019
Milan Krilović – Youth Fest, delegat Novosadskog omladinskog foruma, član Gradonačelnikovog saveta za mlade
Dane Pribić – Centar za razvoj demokratskog društva Europolis

Moderacija: Ozren Lazić i Damir Bojić (CK13)

———————-
Ova tribina se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.