Kuda.org nastavlja sa ugrožavanjem rada Crne kuće

Omladinski centar CK13 skreće pažnju javnosti na današnje saopštenje Fondacije Schüler Helfen Leben, u kojem je objavljeno da je Udruženje Centar za nove medije_kuda.org podnelo tužbu protiv ove fondacije, sa namerom da se zajam koji je kuda.org 2006. godine primila od SHL-a za kupovinu kuće i njenu adaptaciju u omladinski centar poništi, i negira hipotekarno pravo kojim SHL raspolaže kao garancijom da kuća neće biti prodata, odnosno prenamenovana.

Najnoviji potez kuda.org samo potvrđuje da je jedini interes ovog udruženja zadržavanje vlasništva nad nekretninom po svaku cenu. Podsećamo, u svom prvom obraćanju javnosti kuda.org navodi fondaciju SHL kao ključnog donatora sa kojim pregovaraju o novom modelu korišćenja Centra i reorganizaciji Udruženja “Omladinski centar CK13”. Kuda.org je takođe poručila da njihova namera nije da prodaju Crnu kuću. Ispostavlja se, međutim, da je kuda.org zapravo radila na taktici otimanja od “ključnog donatora”, kompromitujući čitavu civilnu scenu.  Ovakvo podmuklo delovanje je potvrdilo sumnje da se iza poteza kuda.org kriju interesi za privatizovanje i upodobljavanje jednog od retkih nezavisnih prostora u gradu.

Dodatno ometanje aktivnosti Crne kuće od strane kuda.org nastavljeno je zahtevom za oduzimanjem tehničke opreme. Radi se o opremi koja je preko ovog udruženja nabavljena u periodu 2007-2010. za rad Crne kuće. Kuda.org je postupak oduzimanja opreme pokrenula nakon što je dvoje članova ovog udruženja krajem jula isključeno iz Udruženja CK13 zbog ugrožavanja rada i narušavanja ugleda Udruženja, ometanja nezavisnosti u odlučivanju i kršenja etičkog kodeksa organizacija civilnog društva. 

Postupke kuda.org smatramo dostojnim prezira.

Uz podršku zajednice u borbi za autonomnost i nezavisnost rada, Crna kuća nastavlja sa javnim programima i aktivnostima, u saradnji sa Fondacijom SHL i drugim donatorima i partnerima, prijateljskim organizacijama, kolektivima, umetnicima i aktivistima.