Aktuelno Svakodnevno je političko

Poeziju će svi pisati

Poezija CK

Na današnji datum, 21. mart, obeležava se Svetski dan poezije. Akcijom širenja političke poezije u javnom prostoru, pod naslovom “Poeziju će svi pisati”, Omladinski centar CK13 želi da inspiriše otpor i promene u našem društvu kroz unutrašnja i spoljašnja odupiranja bilo kojoj ljudskoj moći koja stoji na putu našem sanjanju i dostizanju slobode.

U Crnoj kući su prethodnih meseci organizovane večeri čitanja radničke, revolucionarne i feminističke poezije, a danas je kuća osvanula sa stihovima na fasadi, stihovima koji pozivaju na promišljanje i objedinjuju sve ove pomenute političke borbe.

Najsnažniji stihovi političke poezije današnjice su ispisani ne samo u pesničkim zbirkama, već i u mapama sa iscrtanim rutama potrage za slobodom, sms porukama prijateljima i porodici u Siriji i aktivistima duž rute, javnim istupima žena koje su preživele seksualno nasilje i žena koje im se pridružuju u podršci, svedočanstvima žrtava rodno ili etničko zasnovanog nasilja, govorima branitelja prava životinja i ekološke pravde, istraživanjima aktivističkih novinara, tumačenjima statističkih podataka broja bolesnih i umrlih, dopisima vlastima i kalendarima i planovima za pobunu.

Ovo su sve mesta užasa današnjice, ali i mesta otpora i promene sveta, i otud mesta poezije. ‘Istina će prisustvovati u svim rečima, na mestima gde je pesma najlepša’ (B.Miljković).


*Kampanja se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržale Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Nacionalna zadužbina za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.