Prijave za radionice o radničkim zadrugama u CK13

Zadruži se radionice Infoteka

Radničke zadruge predstavljaju ekonomski model zasnovan na principima solidarnosti, ravnopravnosti, demokratskog odlučivanja i održivosti. One imaju prednost u odnosu na druge oblike rada jer oni koji rade u njima u isto vreme imaju kontrolu nad samim preduzećem i imaju mogućnost da se izraze kreativno u svom radu i doprinesu njegovom poboljšanju, a sa druge strane, za razliku od individualnijih oblika samozapošljavanja, dele sa drugima ulog i rizik u formiranju zadruge, te je samim time teret na pojedinca mnogo manji.

Da li vas interesuje da naučite više o tome šta su radničke zadruge, po kojim principima su organizovane, i kako funkcionišu? Da čujete iskustva iz prve ruke i da čujete savete o tome kako da zadrugu pokrenete sami?

Onda se prijavite na besplatne radionice koje će biti održane od 25. do 27. oktobra od 18 do 20h.

Prijave se popunjavaju na sledećem linku.

—————————–
“Zadruži se” je projekat Infoteke CK13 koji se bavi promovisanjem radničkih zadruga među mladima, odnosno edukovanjem mladih i njihovim promišljanjem na ovu temu.

U okviru ovog projekta su organizovane filmske projekcije, diskusije, radionice i predavanja sa ciljem da se mladi bolje upoznaju sa konceptom radničkih zadruga, kao i da bolje razumeju njihovo funkcionisanje iz praktičnih primera, sa namerom da ovaj model organizovanja postane šire rasprostranjen u društvu, i prvenstveno među mladima, koji bi mogli ovim povećati svoju sposobnost (samo)zapošljivosti.

Realizaciju ovog projekta omogućila je Kancelarija za Mlade Grada Novog Sada.