Svakodnevno je političko

Prijave za seminar “Politike solidarnosti – odgovor na ekonomsko nasilje”

Svakodnevno je političko

Omladinski centar CK13 vas poziva na četvrti Seminar alternativnih politika pod nazivom “Politike solidarnosti: odgovor na ekonomsko nasilje”.

Seminar će se održati u prostorijama Omladinskog centra CK13, 22. i 23. juna 2019. godine.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih i ekonomskih alternativa.

Seminar će se odvijati u obliku predavanja sa diskusijom, praktičnim primerima i radom u grupama. U okviru seminara predstaviće se i samoodrživa ekonomska inicijativa seoskog udruženja žena iz Stanišića.

Tokom dva dana seminara biće obrađene sledeće teme i problemska mesta koja se tiču vladajućeg ekonomskog nasilja i mogućih alternativa:

Prvi dan, subota, 22. jun (13:00-17:30)

13:00-14:30
ZAJEDNIČKA DOBRA – vlasništvo, upravljanje, proizvodnja i korišćenje zajedničkih resursa

U situaciji intenziviranih podela u društvu između privilegovanih i ugroženih grupa, koncept zajedničkih dobara (commons) se reaktuelizuje kao jedan mogući, politički značajan, alternativan model proizvodnje, upravljanja i korišćenja dobara, kao i bivanja zajednicom, koji se suprotstavlja kapitalističkoj logici u različitim oblastima – od urbanih funkcija – javnih prostora ili stambenih uslova, preko socijalnih i kulturnih usluga, do prirodnih ekosistema i digitalne sfere. Zajednička dobra tako obuhvataju resurse (prirodne i stvorene) i zajednicu okupljenu oko proizvodnje i korišćenja resursa, te njihove odnose i procese upravljanja i odlučivanja koji se temelje na zadovoljenju zajedničkih potreba i demokratskom, održivom modelu organizovanja. Predavanje će dati uvid u teorijske pristupe koji se vezuju za koncept zajedničkih dobara, ali i osvrt na savremene prakse stvaranja zajedničkih dobara.

16:00-17:30
DEGROWTH / ODRAST – PARADIGMA DRUGAČIJE EKONOMIJE

Preispitivanje i odbacivanje ideje eksponencijalnog rasta zasnovanog na profitu i promišljanje društvenih i ekonomskih alternativa jeste u srži odrast (degrowth) teorije i pokreta. Prema jednoj od definicija odrast (degrowth) se bazira na promeni načina upotrebe prirodnih resursa ali i promeni društvenih odnosa prema radu, kapitalu i novcu, kao i pitanju vlasništva, uz radikalnu demokratizaciju društva, sa ciljem stvaranja nove antikapitalističke ekonomije i društva u skladu sa prirodom.

Pri suočavanju sa dramatičnom realnošću klimatskih promena, paradigma odrasta predstavlja odgovor(nost) drugačije ekonomije naspram zablude da će se stalni privredni rast zauvek nastaviti na planeti koja ima svoje jasne granice.

Ovaj deo seminara vode Jovana Timotijević, Predrag Momčilović i Nikoleta Petković (Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – zajedničko.org)

Drugi dan, nedelja 23. jun (10:00-18:00)

ALTERNATIVE (NA) TRŽIŠTU I POLITIKE SOLIDARNOSTI: od socijalne do solidarne ekonomije (Marija Jakovljević)

U različitim ekonomsko-političkim kontekstima, alternativna ekonomija se javljala kao (ne)svestan odgovor na posledice invazivne ekonomije rasta i ekonomskog nasilja. Ovaj deo seminara će probati da ponudi višeugaono istraživanje spektra socijalne i solidarne ekonomije, i njihovih različitih uloga i implikacija zavisno od istorijskog trenutka u kom se pojavljuju, sa posebnom pažnjom na delovanje inicijativa koja se javljaju u (post)konfliktnim neoliberalnim kontekstima – gde se pozicioniraju u odnosu na sistem, koji su im dometi, ograničenja, transformativni potencijali i potencijalno problematične političke implikacije te šta te inicijative znače za radništvo, žene, marginalizovane društvene grupe i sl.

Takođe će biti razmatrano kakve bi ekonomske inicijative i procesi mogli (morali?) biti u društvu koje istinski vodi računa o prirodnom okruženju, načinu na koji koristi raspoložive energetske resurse i tehnologije, odnosno koje vodi računa o ekološkom otisku koji ostavlja. Nadovezujući se na diskusiju o degrowth-u, razgovaraće se o povezivanju prava prirode sa ekonomskim i socijalnim pravima ljudi.

Tokom seminara će kroz konkretne primere biti analizirano pitanje ekosistema za razvoj socijalne i solidarne ekonomije, njihovo političko i pravno okruženje, odnos sa javnim, privatnim i civilnim sektorom, pitanje različitih formi organizovanja i vođenja socijalnih i solidarnih inicijativa, kao i pitanje načina delovanja u urbanim i ruralnim okruženjima i uticaja na lokalnu zajednicu.

Praktični deo seminara posvećen je razmatranju puta od egzistencijalne prisiljenosti do političke odluke da se ekonomsko delovanje ustroji na solidarnim principima i odgovornom odnosu prema prirodnom okruženju, kroz istraživanje adekvatnih organizacionih modela i finansijskih instrumenata kako bi postojeće/moguće inicijative postale transformativni činilac ka solidarnom i odgovornom društvu.

Ovaj deo seminara vodi Marija Jakovljević, sociološkinja, aktivistkinja, od 2007. aktivna u civilnom sektoru kroz feminsitičke, leve i zelene inicijative. Posebno se interesuje za učenje unutar pokreta, izgradnju kapaciteta političkih i ekonomskih inicijativa, socijalne inovacije.

SAMOODRŽIVA EKONOMSKA INICIJATIVA

Završni deo drugog dana seminara posvećen je predstavljanju postojeće samoodržive ekonomske inicijative – Vojvođanska kuća, seoskog udruženja “Udahni život” iz Stanišića, koje će predstaviti Ljiljana Gusić.

Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.