društvo živih bića

Društvo živih bića: razmišljanja o biofilnoj komunikaciji i neporobivom životu

26/12/2022
19:00 - 21:00


Da li je moguće misliti društvo slobode, jednakosti i solidarnosti, a i dalje podrazumevati binarnosti (društvo-priroda, čovek-životinja, muškarac-žena) koje obezbeđuju ideologiju ljudske/muške jedinstvenosti i superiornosti, i reprodukuju sistem hijerarhizovanih društvenih odnosa? Nije li nužno, već iz same težnje za slobodom i pravdom, radikalizovati pojam i praksu demokratije kroz (re)viziju ljudskog postojanja, prisustva i delovanja, u pravcu biofilne političke zajednice i biofilne komunikacije koja zastupa slušanje i razumevanje glasova sa margine i glasova drugih vrsta, čije uvažavanje, u političkom i epistemološkom smislu, poziva na pravedniju viziju društvenih promena i demokratske participacije u njima?

Pozivamo vas na prezentaciju i razgovor o radikalnim ekološkim, ekofeminističkim i ekoumetničkim vizijama, koje veruju u svet zasnovan na biofilnoj komunikaciji i društvo zasnovano na demokratiji-među-vrstama, osećajući i shvatajući život kao ‘materijalnu, dinamičnu i izobilnu silu transformacije koja savladava podele između živog i neživog, organskog i neorganskog, ljudskog i neljudskog, razvijanja i propadanja i, konačno, života i smrti’ (Marijeta Radomska).

Prezentaciju i razgovor vodiće Borislav Prodanović, član CK13, teolog i umetnik.

*Događaj se realizuje u okviru projekta “Dok suvereno govorim, podrhtavaju mi ruke: Ekološka kriza kao simptom društva – razumevanje i delovanje” Omladinskog centra CK13, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.