tolerance_ck13_1

Izložba plakata “Tolerancija”

21/09/2020
18:00 - 23:00


TOLERANCIJA JE VRLINA KOJA MIR MOŽE UČINITI MOGUĆIM

IZLOŽBA PLAKATA “TOLERANCIJA”
21. septembar – 20. oktobar
Autor izložbe: Mirko Ilić

Lokacije:

Prolaz Pavla Šosbergera
kod Novosadske sinagoge

Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13

Izložba plakata “Tolerancija” je nastala kao rezultat angažmana umetnika-aktiviste i grafičkog dizajnera Mirka Ilića, čijem pozivu na saradnju se odazvalo više od 150 umetnika širom sveta koji su kreirali svoja originalna grafička rešenja na temu tolerancije, svako iz svoje lične i društvene pozicije i kulturnog konteksta.

Na taj način, svaki od plakata na svojstven način afirmiše vrlinu tolerancije koja počiva na uverenju da su svi ljudi jednaki u dostojanstvu i pravima, dok istovremeno svedoči da je ova istina uvek krhka i nesigurna, dokle god su ljudske sudbine određene društvenim razlikama i na njima zasnovanom isključivanju i diskriminaciji.

Tolerancija, zbog toga, nije samo moralna dužnost; to je takođe politički i zakonit zahtev. Sa tom porukom, izloženi plakati nam se obraćaju pozivom na refleksiju i odgovornost, podsećajući nas na lični i zajednički gubitak slobode i dostojanstva, koji se događa svaki put kada se otvorenost, dijalog i prihvatanje drugog i drugačijeg povlače pred neznanjem, strahom i predrasudama. Izložba je imala više od 60 postavki u 29 zemalja, i do sada ju je videlo više od 150.000 ljudi.

Otvaranje izložbe:
21. septembar – Međunarodni dan mira | 18h
Prolaz Pavla Šosbergera
kod Novosadske sinagoge