Seminar migracije cover

Seminar “Društvo u pokretu: Migracije ljudi i granice ljudskosti”

11/07/2020 - 12/07/2020
09:30 - 16:30

No Categories


Omladinski centar CK13 vas poziva na dvodnevni Seminar alternativnih politika pod nazivom “Društvo u pokretu: Migracije ljudi i granice ljudskosti” koji će se održati 11. i 12. jula u prostorijama Omladinskog centra CK13. Seminar vodi Frančeska Fornari, omladinska radnica i aktivistkinja.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Možete se prijaviti putem formulara na ovom linku.

O seminaru

Migracije su društveno-istorijski univerzalan fenomen: one su oduvek i svuda postojale, izazvane raznim faktorima (društveno-političkim, ekonomskim, klimatskim, kulturološkim, i drugim) koji su, koncentrisani u osećanja straha, poniženja ili nade, primoravali ljude na kretanje preko granica država i granica izdržljivosti. Kao i u prošlosti, i u današnje “doba migracija”, migracije ljudi globalno oblikuju načine funkcionisanja država i društava, ekonomija, klasnih i međukulturnih odnosa, kroz lično i kolektivno iskustvo razlike i transformaciju. Načini i posledice susreta i suočavanja – netrpeljivost prema razlici i otpor transformaciji, ili prihvatanje ljudi u pokretu – pokazuju vladajuće ‘društvene strasti’ i granice ljudskosti određenih zemalja na migrantskom putu iz zemlje u zemlju.

Dvodnevni seminar “Društvo u pokretu: Migracije ljudi i granice ljudskosti” baviće se jednom od najaktuelnijih migracija danas: onom duž takozvane “Zapadno-balkanske rute”. Program seminara ima za cilj da rasvetli i ispravno informiše polaznike o fenomenu migracija, počev od konceptualizacije pojave i vrsta migracija, preko istorije razvoja “Zapadno-balkanske rute”, do pitanja položaja osoba u pokretu koje su u tranzitu ili borave u Srbiji i regionu u okviru evropskog i domaćeg sistema azila i međunarodne zaštite. Konačno, seminar ima za cilj da podstakne razmišljenja o mogućnostima ličnog i kolektivnog angažovanja za migrantska prava, kroz pitanja o uključivanju migranata, tražitelj(k)a azila i izbeglica u naše društvo, odnosno pitanja o našem uključivanju u njihov život, tj. borbu za život i rad.

Seminar će sadržiti teorijske inpute, grupne radove i diskusije, i biće baziran na principima neformalnog obrazovanja koji podrazumevaju aktivno učešće i doprinos učesnica/ka.

Program Seminara

SUBOTA | 11.07. | 9.30-18.30č

09.30 Uvod u seminar, upoznavanje i razbijanje leda

Uvod u seminar i predstavljanje programa, razbijanje leda među učesnicama/cima, deljenje očekivanja o seminaru.

10.00 Migracije nekada i sad, uvod u Balkansku rutu

Kratak uvod o migracijama kao univerzalni ljudski fenomen, uvod o migracijama duž

Balkanske rute (mape, podaci, najvažniji događaji) sa fokusom na period 2015-2020, osvrt na iskustva  i sećanja učesnica/ka, prostor za pitanja.

12.00 “The Game”

14.00 Srbija – tranzitna zemlja? (1)

Fokus na situaciju u Srbiji i regioni sa osvrtom na nasilje na granicama i na situaciju u prihvatnim centrima i centrima za azil tokom epidemije COVID-19.

16.30 Srbija – tranzitna zemlja? (2)

Fokus na situaciju u Srbiji: reforma zakona o azilu, mitovi i zablude, trenutna slika (demografija i postojeći pravni statusi), osvrt na azil i međunarodna zaštita u Srbiji i EU.

NEDELJA | 12.07. | 10.00-16.00č

10.00 Osvrt na prethodni dan

Razmišljanja, povratne informacije, o čemu bismo mogli danas, a da nismo juče i da nije na današnjem programu?

10.30 Informisati se

Pouzdani i manje pouzdani izvori informacija, povezivanje sa regionom.

12.00 Modeli i dobre prakse iz okruženja i Evrope

14.00 Aktivirati se

Šta možemo da uradimo? (na nivou Grada Novog Sada, Srbije i Regiona)

15.00 Prostor za neformalni razgovor i razmenu iskustava

15.30 Evaluacija i  zatvaranje

*U sklopu pauze obezbeđeno je osveženje i ketering, kao i zajednički ručak oba dana Seminara.

———————————————
Frančeska Fornari je aktivistkinja i omladinska radnica. Suosnivačica je italijanskog udruženja građana Rise Hub koje čine mladi iz lokalne zajednice kao i tražioci i tražiteljke azila i izbeglice. Bavila se socijalnim uključivanjem migranata, tražioca/teljki azila i izbeglica u raznim kontekstima i zemljama, kao i istraživanjem o migracijama iz rodne perspektive. Od 2015. bavi se direktnim radom sa osobama u pokretu u Srbiji i regionu. Veruje da se pitanje slobode kretanja i ljudskih prava osoba u pokretu tiču svih nas, bez obzira na naš pravni status, poreklo i društveni položaj.

————————–

Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.