Wabi trio

Wabi Trio

12/06/2020
21:00 - 23:30


Wabi trio svoju inspiraciju pronalazi u priodi koja se ne da kvantifikovati i koja se uvek menja. Trio teži da otkrije lepotu u nestalnosti, nesavršenosti, i jednostavnosti, ukazujući na to da u prepoznavanju i prihvatanju ovih atributa stvarnosti leži sloboda.

Trio čine:
Daniel More – el. kontrabas
Nemanja Tasić – bubnjevi, perkusije
Sava Botić – fender rhodesWabi Trio / live @kse

  Cena karte je 200 dinara. Kupovinom karata za koncerte u CK13 podržavate izvođače i nezavisnu muzičku scenu.