Infoteka Mondragon

Zadruži se: Film “Mondragon: A Basque Cooperative”, projekcija i diskusija

05/10/2021
20:00 - 22:00


Dokumentarni film “Mondragon: A Basque Cooperative” se bavi jednom od najdugotrajnijih i najrasprostranjenijih pokreta radničkih zadruga na planeti. Započet u malom gradu u Baskiji (Španija), zadruge iz tog mesta su danas neke od najvećih poslodavaca u Španiji, sa ispostavama širom sveta. Film analizira koja je tajna ovih zadruga i kako su one uspele da ne samo nastanu i opstanu ovako dugo, već i da rastu i razvijaju se – uprkos propadanju brojnih i mnogo većih firmi pred izazovima ekonomskih kriza.

Nakon filma će biti i diskusija na teme koje on otvara, sa ciljem daljeg produbljivanja znanja koje kroz njega dobijemo, i međusobnog deljenja mišljenja.

Film traje 50 minuta, a jezik filma je engleski.

—————————–
“Zadruži se” je projekat Infoteke CK13 koji se bavi promovisanjem radničkih zadruga među mladima, odnosno edukovanjem mladih i njihovim promišljanjem na ovu temu. Radničke zadruge predstavljaju jedan ekonomski model zasnovan na principima solidarnosti, ravnopravnosti, demokratskog odlučivanja i održivosti. One imaju prednost u odnosu na druge oblike rada jer, s jedne strane, oni koji rade u njima u isto vreme imaju kontrolu nad samim preduzećem i imaju mogućnost da se izraze kreativno u svom radu i doprinesu njegovom poboljšanju, a s druge strane, za razliku od individualnijih oblika samozapošljavanja, dele sa drugima ulog i rizik u formiranju zadruge, te je samim time teret na pojedinca mnogo manji.

U okviru ovog projekta će biti organizovane filmske projekcije, diskusije, radionice i predavanja sa ciljem da se mladi bolje upoznaju sa konceptom radničkih zadruga, kao i da bolje razumeju njihovo funkcionisanje iz praktičnih primera, sa namerom da ovaj model organizovanja postane šire rasprostranjen u društvu, i prvenstveno među mladima, koji bi mogli ovim povećati svoju sposobnost (samo)zapošljivosti.

Realizaciju ovog projekta omogućila je Kancelarija za Mlade Grada Novog Sada.