Aktuelno Svakodnevno je političko

Seminar alternativnih politika #12: Mediji zajednice

mediji zajednice_fb image size

Pozivamo vas na seminar alternativnih politika “Mediji zajednice” sa posebnim naglaskom na radio zajednice. Seminar će se održati 4. i 5. decembra u prostorijama Omladinskog centra CK13.

Dobrodošli su svi koji bi voleli da se samoorganizuju kroz medije zajednice i na taj način adresiraju teme od političkog, kulturnog i društvenog značaja za lokalnu zajednicu: aktivisti, umetnici, srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Iz interesa za pokretanjem lokalnog samoorganizovanog radija, CK13 organizuje ovaj seminar u saradnji sa radijskim novinarima, Mirjanom Radulović, Branimirom Slijepčevićem i Borisom Bjelicom, pokretačima nezavisnog Radio Rojc iz Pule. Cilj seminara je da polaznike upozna sa konceptom medija zajednice i motiviše ih da pokrenu svoj medij. 

Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 2. decembar u ponoć. Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti preko ovog linka.

Odabir učesnika će se vršiti na temelju motivacije i obrazloženja prijave. Detaljna agenda će biti dostavljena učesnicima na e-mail.

Za učešće na seminaru neophodno je posedovanje digitalnog zelenog sertifikata ili potvrde o vakcinaciji.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

O seminaru

Mediji zajednice se javljaju kao preko potreban odgovor na komercijalno-tržišno orijentisane medije, medijski senzacionalizam, koncetraciju medijskog vlasništva i centralizovane političko-ekonomske kontrole nad komunikacionim resursima i infrastrukturom. Iz potrebe za alternativnim mišljenjima i sadržajima u medijima, mediji zajednice ukazuju da medijski pluralizam mora podrazumevati nezavisne kreatore sadržaja i vlasnike. Principom “od zajednice za zajednicu” lokalni samoorganizovani mediji predstavljaju platformu za uključivanje građana u javnu debatu, u svoj rad često uključuju marginalizovane grupe i omogućavaju da se njihov glas čuje, fokusirani su na lokalna pitanja i na taj način su odgovorni zajednici. Takođe doprinose osnaživanju ljudi u borbi za poboljašnjem vlastitog socio-ekonomskog položaja, borbi protiv diskriminacije i fašizma. Budući nezavisni i neprofitni, funkcionišu u vlasništvu zajednice koja njome autonomno upravlja. Ukratko, u vremenu krize parlamentarne demokratije, mediji zajednice predstavljaju stubove neposredne demokratije. 

Program

Seminar se sastoji iz teorijskog i praktičnog modula.

Subota, 4.12.2021.

Teorijski modul:

– Lokalni mediji kao motivatori uključivanja u javne lokalne debate i društveno-politički angažman građana

– Novinarstvo u javnom interesu i tri neuralgične točke: 1) etički problemi; 2) profesionalne slabosti; 3) medijski pravni i policy okviri

– Koncept community medija – definiran kroz društvenu praksu i odnos sa publikama

– Zakon o medijima i Zakon o elektronskim medijima

– Mediji i civilno društvo

– Značaj community medija – novinarstvo u javnom interesu

– Zašto smo i kako pokrenuli community Radio Rojc

– Zajednica kao ciljana skupina

– Saradnja

– Programska shema

– Finansiranje i održivost community radija – moguće alternative i putevi za održivost  

Nedelja, 5.12.2021.

Praktičan modul:

– Koncept programske sheme

– Proizvodnja programa

Radio Rojc zvučna je kulisa Društvenog centra Rojc te je u kontekstu europske kulturne stečevine medijskog servisa civilnog društva i medija zajednice osnovan da bi služio zajednici, stvarao javno dobro i bio jamac razvoja demokratskog društva. S emitiranjem je započeo krajem 2017. da bi u studenom 2020. Agencija za elektroničke medije dodijelila Radio Rojcu desetogodišnju koncesiju za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija, čime Radio Rojc postaje prvi radio zajednice iz civilnog sektora s radijskom koncesijom.

Radio Rojc promovira društveni razvoj, ljudska prava, kulturnu raznolikost, pluralizam informacija i mišljenja, mirni suživot, jačanje društvenih i kulturnih identiteta.

Da ovaj mali medij postaje bitan za naše zajednice dokazuje i nagrada koju je dobio, „Marija Jurić Zagorka“ za radijsko novinarstvo Hrvatskog novinarskog društva dodijeljena je novinarki upravo ovog radija, ali i nominacija za novinarku godine Večernjeg lista. Poziv Radio Rojcu, kao jedinom lokalnom hrvatskom mediju, od British Broadcasting Corporation (BBC) na sudjelovanje u globalnom projektu „50:50“ koji promiče rodnu ravnopravnost i jednaku zastupljenost spolova u medijima znači da digitalizacijom ovaj radio probija koncesijska ograničenja.

Nakladnik Radio Rojca je Savez udruga Rojca, a slušati ga možete na 87,7 FM ili putem streama na www.radio.rojc.eu

Branimir Slijepčević jedan je od pokretača Radio Rojca te glavni i odgovorni urednik. Dugogodišnji je kulturni djelatnik i osnivač Art&Music festivala. Član je vijeća za izradu Kulturnih strategija Grada Pule i Istarske županije. Organizator je mnogih kulturnih događanja i edukacija iz područja kulture i umjetnosti. Dugogodišnji je nezavisni radijski djelatnik (HR3, HR Radio Pula, Radio Maestral, KLFM).

Mirjana Radulović posjeduje dugogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru. Više od 20 godina, razvija i provodi društveno odgovorne projekte i programe te je jedna od pokretačica Radio Rojca. Autorica je dokumentarne radio drame “Pola citta puttana” za koju je dobila nagradu Hrvatskog novinarskog društva “Marija Jurić Zagorka” za radijsko novinarstvo.

Boris Bjelica više od 20 godina aktivno sudjeluje u radu pulske glazbene i kulturne scene. Organizator je mnogih festivala i manifestacija, jedan je od pokretača Radio Rojca i dugogodišnji radijski djelatnik (HR Radio Pula, Radio Maestral, KLFM).

——————

Seminar se organizuje u okviru programa “Svakodnevno je političko” uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.