Svakodnevno je političko: Kuhinja solidarnosti NS – protiv stigmatizacije siromaštva

Pandemija COVID-19  iznela je na videlo veliku socijalnu raslojenost našeg društva i nemar države prema onima koji ne mogu da obezbede minimalne uslove za život poput smeštaja, hrane, vode i osnovnih higijesnkih uslova, a što je sve neophodno za adekvatnu zaštitu, zbog čega se može reći da postoji hijerarhija u nivou ranjvosti i rizika od oboljevanja od virusa, a time i da nisu svi životi jednako važni u borbi protiv pandemije. U tu grupu spadaju životi siromašnih, beskućnika, stanovnika neformalnih naselja, starih bez pomoći, migranata i drugih.

Po istraživanjima Inicijative za ljudska prava A11, Srbija je jedina zemlja u regionu koja tokom pandemije nije donela nijednu meru kojom bi intervenisala u neizvesnu situaciju najugroženijeg dela stanovnišva. Tek zahvaljujući radu organizacija civilnog društva i samoorganizovanih incijativa koje su izveštavale sa terena i pomagale ugrožene, javnost je imala prilike da se upozna sa nedaćama ljudi sa ekonomske i socijalne margine. Ovim se otvara pitanje na koji način se može intervenisati u polje biološke neizvesnosti koja dodatno produbljuje ekonomsku i socijalnu krizu. Na koji način se može dekonstruisati zvanična statistika zaraženih i umrlih i dati joj ljudsko obličje?

Važnost poduhvata organizovanja pomoći za ugrožene svakako najviše utiče na one kojima je pomoć potrebna, ali i podstiče druge inicijative na organizovanje pomoći za ugrožene u lokalnoj zajednici. U vremenu nepredvidivog razvoj pandemije, naročito je neophodno misliti o održivim akcijama uzajamne pomoći kojim bi se obezbedilo pravo svih ugroženih na dostojanstven život.

U maju ove godine počela je sa radom Kuhinja solidarnosti NS na inicijativu aktivista i aktivistkinja, okupljenih oko Omladinskog centra CK13 i Združene akcije Krov nad Glavom iz Novog Sada. Sa Danilom Šainovićem, Slađanom Ljubičić i Aleksandrom Stojeckim razgovarali smo o počecima rada Kuhinje solidarnosti i motivima za pokretanje ove inicijative.

Ako biste da podržite rad Kuhinje solidarnosti NS to možete učiniti doniranjem hrane, ili novčanim donacijama na dinarski račun:

325-9500700045352-36 (Vojvođanska banka)
Svrha uplate: Kuhinja solidarnosti NS
Primalac: Udruženje „Omladinski centar CK13“
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
Šifra plaćanja: 289

Ljudi koji su do sada učestvovali u radu Kuhinje solidarnosti NS: Zita Arđelan, Damir Bojić, Branko Latinčić, Milan Milojković, Nikola Kašaš, Paljevac Erna, Adriana Sabo, Milan Sinđelić, Čurčić Lazar, Đorđe Majstorović, Tina Novaković, Sanja Novaković, Maja Pistolić, Zoja Maričić, Laura Mandić, Nikolina Jović, Ivana Drča, Frančeska Fornari, Hana Kukučka, Aleksandra Pap, Kristina Hajaš, Svetozar Mateješev, Nađa Balać, Aleksandar Stojecki, Slađana Ljubičić, Danilo Šainović.

——————————-

Urednik emisije: Ozren Lazić
Tehnička realizacija: Aleksej Vislavski
Produkcija: Omladinski centar CK13