Aktuelno Svakodnevno je političko

Svakodnevno je političko: O izbeglištvu našeg doba

Sagovornica: Frančeska Fornari

Slušate novo izdanje emisije “Svakodnevno je političko”, posvećeno migrantima, izbeglicama, onima koji beže iz svojih rodnih država u potrazi za boljim mestom za život. Pričamo o migracijama o kojima svedočimo živeći paralelno ili pored onih koji su u begu, dakle o migracijama našeg doba. Sintagma živeti-pored znači odsustvo situacije uzajamnosti u kojoj druge percipiramo kao ljude poput nas. Čini se da je upravo takva sudbina emigranata koji nailaze na znakovitu negaciju svojih prava, ali i života, kako kroz pravno-biroktarsku opstrukciju, tako i kroz fizičko zlostavljanje od strane zvaničnih i paradržavnih sktruktura bezbednosti poput takozvanih narodnih patrola. Krhkost ljudskih prava odražava zapravo selektivnost prava koja se suspenduju svaki put u korist takozvane “sigurnosti”. Diskriminišući tretman Evropske unije prema migrantima je pokazao krizu demokratskog kapaciteta unije, koja ovu situaciju licemerno predstavlja kao “migrantsku krizu”. Kriminalizacija onih koji su žrtve opštih kriznih tokova, pout ratova, terorizma, političkih progona, siromaštva, klimatskih i ekoloških katastrofa, trebalo bi da nam ukaže na to da svet nije ni predviđen da bude bezbedan za sve.

Motiv za ovu emisiju je pre svega u nastojanju da se doprinese humanizaciji migranata, i da se njihova sudbina prepozna kao naša. Sa Frančeskom Fornari, omladinskom radnicom i aktivistkinjom, razgovarali smo o savremenim migracijama, a s obzirom na, po njenim rečima, nepravdu sa kojom se suočavaju migranti na putu ka obezbeđivanju dostojanstvenog života u Evropi.

Urednik: Ozren Lazić
Tehnička realizacija: Aleksandra Pap
Produkcija: Omladinski centar CK13