Svakodnevno je političko: Položaj i uloga civilnog društva u vanrednom stanju

Sagovornica: Bojana Selaković, Građanske Inicijative

Najnoviji izveštaj Nezavisne međunarodne organzacije Freedom House koja se bavi monitoringom stanja ljudskih prava i sloboda u svetu, objavljen je 4. marta. Izveštaj pokazuje da je demokratija i dalje u padu, a politička i građanska prava i slobode ugrožene u zemljama širom sveta. Najveći pad zabeležen je i u Srbiji, čime je Srbija potvrdila status delimično slobodne države.

Nedelju dana kasnije, 11. marta, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju virusa Covid-19, nakon čega su države iz celog sveta donele određene mere u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja ovog virusa. Način donošenja mera, kao i same mere, reflektuju političku kulturu zemalja pre pandemije.

U Srbiji je proces donošenja i sprovođenja ovih mera potvrdio da je moć vlasti koncentrisana u jednoj figuri. Oklevamo da je okarakterišemo kao političku, jer politike ne može da bude tamo gde vlada i odlučuje samo jedan, tamo gde je narušen princip podele vlasti, a demokratske institucije urušene i tamo gde se guši politički potencijal građana.

Na početku borbe protiv pandemije, čelnici države i krizni štab su prema građanima zauzeli izrazito negativan stav, označavajući naše ponašanje isključivo kao rizično i neodgovorno, negirajući pri tom našu racionalnost, potrebe i predloge za rešavanje krize.

Zbog toga držanje vlasti i stručnjaka možemo da shvatimo kao nastavak trenda distanciranja države od građana, a time i od civilnog društva i njihove uloge u procesima donošenja odluka, kreiranju i sprovođenju javnih politika.

Vlast se osamila u borbi protiv pandemije. U sprovođenju mera suzbijanja pandemije, kao i mera podrške i pomoći, lokalni krizni štabovi se oslanjaju isključivo na postojeće kapacitete vladajuće partijske strukture i snaga bezbednosti, pri čemu se ove često zloupotrebljavaju u propagandne svrhe.

Paralelno sa državnim akcijama teku autentične i samoorganizovane akcije građanskih inicijativa i organizacija koje izveštavaju o situaciji na terenu, ukazuju na propuste, nezakonitosti i probleme, sprovode aktivnosti pomoći za najugroženije do kojih vladine mere podrške neće doći i osmišljavaju strategije saradnje i održivosti u novonastalim okolnostima.

Ovu emisiju “Svakodnevno je političko” posvećujemo ulozi i položaju civilnog društva u vreme vanrednog stanja, o čemu smo razgovarali sa Bojanom Selaković, programskom koordinatorkom Građanskih incijativa, udruženjem građana koje već 20 godina radi na izgradnji i jačanju građanskog društva i demokratije u Srbiji.