Tekst je prisutan

Književni projekat “Tekst je prisutan” podržan je od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada. Projekat je podržan na osnovu odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada u programu realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. u 2019. godini.

Projekat “Tekst je prisutan” sadrži se od serije književnih večeri na kojima će biti promovisana novija književna scena. Osim toga, projekat obuhvata i radionice kreativnog pisanja “Pisalište”, koje se jednom nedeljno održavati u Omladinskom centru CK13. Predviđeno je da iz ovih radionica proistekne zajednički zbornik radova koji su na tim radionicama nastali.

Prošle, 2018. Godine, književni projekat “Tekst je prisutan” bio je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Projekat je podržan na javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade i programa “Mladi su zakon”.

Takođe se sastojao od serije književnih večeri, a obuhvatao je i jednonedeljnu književnu koloniju koja se održala u Malom Iđošu. Kolonija je okupila desetoro mladih ljudi koji se bave pisanjem, a koji su u intenzivnom radu na radionicama kreativnog pisanja imali priliku da se u potpunosti posvete svom radu. Nakon kolonije, od radova koji su tamo nastali, iz štampe je izašao zbornik “Ova strana kuće”.

Projekat “Tekst je prisutan” je osmišljen da istovremeno doprinese afirmaciji postojeće mlade književne scene u Srbiji, ohrabri druge mlade i neafirmisane literarne stvaraoce na kreiranje autorskih dela, kao i da afirmiše nove mlade autore i na taj način doprinese širenju književne scene i jačanju pozicije mladih u širem polju kulture u Srbiji.